De data som använts kommer dels från register och dels från urvalsundersökningar i form av till exempel enkätstudier. En mängd analyser har gjort för att följa folkhälsan, både vad gäller nuläget och trender över tid. På webbrapportsidorna för respektive indikator går det att se vilka källor som använts och där finns också en kortfattad beskrivning av de analyser som gjorts. I metodbeskrivningen kan du fördjupa dig ytterligare i vilka data som använts och hur de har bearbetats av Folkhälsomyndigheten.

Här kan du ladda ned Folkhälsans utvecklings metodbeskrivning och definition av indikatorerna:

Om vår folkhälsorapportering

Folkhälsans utveckling är en del i Folkhälsomyndighetens samlade folkhälsorapportering. Syftet är att ge en övergripande beskrivning av folkhälsan och förutsättningarna för en god hälsa i Sverige. Resultaten presenteras i drygt 30 separata webbsidor med interaktiva kartor och diagram, samt sammanfattas i en Årsrapport med särskilt fokus på jämlik hälsa. Tillsammans bildar de ett gemensamt rapporteringssystem.