Levnadsvanor hos skolbarn (resultat Skolbarns hälsovanor 2021/2022)

Lyssna

Andelen skolbarn som har snusat ökar. Vidare har de senaste decenniernas nedåtgående trend i alkoholkonsumtion avstannat. Endast en femtedel av skolbarnen är tillräckligt fysiskt aktiva. Utvecklingen av matvanor är blandad, allt färre äter frukost varje dag men allt fler äter grönsaker.

Andelen 15-åringar som har snusat ökar, framför allt bland flickor. I förra undersökningen, 2017/2018, uppgav 7 procent av flickorna att de hade snusat. 2021/2022 var andelen 27 procent. Många flickor uppger att de snusar nikotinsnus (vitt snus), eller att de inte vet vad de snusar. Bland de 15-åriga pojkarna har 31 procent snusat och bland dem är snus med tobak vanligare än bland flickor.

Sedan slutet av nittiotalet har alkoholkonsumtionen gått nedåt. Den senaste mätningen visar dock tecken på att denna utveckling har avstannat. Till exempel ökar andelen 15-åringar (pojkar och flickor) och 13-åriga flickor som varit berusade.

Under hela perioden 2001/2002–2021/2022 har andelen som varit fysiskt aktiva en timme om dagen varit låg. Endast en femtedel är tillräckligt fysiskt aktiv 2021/2022. Det är en högre andel av pojkarna som anger att de är fysiskt aktiva och tränar på fritiden. Däremot är det omkring en tredjedel av både pojkar och flickor som spenderar mycket tid eller nästan all sin fritid sittande.

Andelen skolbarn som äter frukost varje dag har minskat sedan början av 2000-talet. Andelen som äter grönsaker varje dag har ökat under 2000-talet, medan andelen som äter frukt varje dag är oförändrad under samma period. Läskkonsumtionen har minskat, medan godiskonsumtionen är oförändrad.

Rapporter

Läs mer