Sociala relationer hos skolbarn (resultat Skolbarns hälsovanor 2021/2022)

Lyssna

Under lång tid har andelen barn som kan prata med sin mamma om problem varit hög. Andelen som kan prata med sin pappa har dock ökat över tid. Var femte flicka och var tionde pojke känner sig ensam.

Prata med mamma

En hög och stabil andel kan prata med mamma om saker som bekymrar dem, och andelen har varit stabil sedan 1985/1986. Bland pojkarna är det cirka 87–94 procent som har lätt för att prata med mamma 2021/2022. Bland flickorna är det 82–91 procent som har lätt eller mycket lätt att prata med mamma om saker som bekymrar dem.

Prata med pappa

Bland pojkarna är det 78–89 procent som tycker att det är lätt att prata med pappa 2021/2022. Bland flickorna är det 64–79 procent. Trots att andelen tonårsflickor som kan prata med pappa om saker som bekymrar dem har ökat, är det en tredjedel som inte kan det.

Ensamhet

Fler flickor än pojkar känner sig ensamma oftast eller alltid i alla tre åldrarna, och andelen ökar med stigande ålder.

För flickorna ökar andelen mellan 11 och 13 år, från 11 procent till drygt 20 procent. Däremot är det ingen skillnad mellan de 13- och 15-åriga flickorna. Pojkarna visar samma mönster, det vill säga en ökning mellan 11 och 13 år, från 4 till 10 procent, men däremot ingen skillnad mellan 13- och 15-åringarna.

Rapporter