Regler för tillverkning, handel och hantering av alkohol, hälsofarliga varor, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter, tobaksvaror samt örtprodukter för rökning

Lyssna

Här informerar vi om de regler som gäller för dig som tillverkar, importerar eller på annat sätt hanterar alkohol, hälsofarliga varor, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter, tobaksvaror samt örtprodukter för rökning i din verksamhet.

Alkohol

Du som hanterar alkohol i din verksamhet ansvarar för att följa bestämmelserna i alkohollagstiftningen. I vissa fall krävs ett tillstånd eller ett godkännande för att du ska få påbörja din verksamhet och i andra fall kan du behöva anmäla verksamheten till oss eller till kommunen. Det kan också finnas krav på att du ska rapportera det du tillverkat, infört, importerat, sålt, exporterat och serverat.

Under Alkohol finns information till dig som tillverkar, bedriver handel och servering, anordnar provsmakning eller på annat sätt hanterar alkoholdrycker, teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat.

Hälsofarliga varor

Verksamheter som använder substanser som är reglerade som hälsofarliga varor behöver tillstånd för att till exempel framställa, inneha, sälja eller införa substanserna till Sverige. Du kan ansöka om tillstånd via vår e-tjänst. Vi kan ge tillstånd till verksamheter som behöver hantera substanserna inom forskning (vetenskapligt ändamål) eller inom industri.

E-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter, tobaksvaror samt örtprodukter för rökning

Här finns samlad information om krav på dig som tillverkar, importerar eller handlar med e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter, tobaksvaror samt örtprodukter för rökning som ska säljas på den svenska marknaden. Det finns bland annat krav på hur produktens förpackning ska vara märkt och vilka uppgifter som ska rapporteras in till oss. Här kan du även läsa om de regler som omfattar tillståndsplikten vid försäljning av tobaksvaror, spårbarhet och säkerhetsmärkning samt rökfria miljöer.

Underliggande innehåll

 • Alkohol

  Det finns bestämmelser för tillverkning och handel med alkoholdrycker. Här hittar du information om definitioner och begrepp som du behöver känna till vid handel med alkoholdrycker.

 • Teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

  Alkoholhaltiga varor som inte är alkoholdryck eller läkemedel klassas som teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat och omfattas av bestämmelser i alkohollagstiftningen. Här kan du hitta information om vilka bestämmelser som gäller för dig som bedriver handel med denna typ av varor.

 • Tillsyn över hälsofarliga varor

  Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn över verksamheter som hanterar hälsofarliga varor. Syftet med tillsynen är att kontrollera att verksamheterna använder varorna på det sätt som står beskrivet i tillståndet. Om en verksamhet inte följer reglerna för att hantera hälsofarliga varor, kan vi besluta om förelägganden eller förbud.

 • Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

  Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare regleras i lagen om tobak och liknande produkter. Denna lagstiftning reglerar bland annat produktanmälan, årlig rapportering, produkt- och märkningskrav samt försäljning och marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

 • Tobak

  Tobaksvaror regleras i lagen om tobak och liknande produkter. Denna lagstiftning reglerar bland annat rapportering av ingredienser, årlig rapportering, produkt- och märkningskrav samt försäljning och marknadsföring av tobaksvaror.

 • Tobaksfria nikotinprodukter

  Tobaksfria nikotinprodukter regleras i lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter.

 • Örtprodukter för rökning

  Örtprodukter för rökning regleras i lagen om tobak och liknande produkter. Denna lagstiftning reglerar bland annat rapportering av ingredienser, märkningskrav och rökfria miljöer.

 • Visselblåsa om tobak och liknande produkter

  Du kan rapportera om missförhållanden inom tobaksområdet som omfattas av vår tillsyn. Här kan du läsa om hur du använder Folkhälsomyndighetens externa rapporteringskanal.

 • Möten med tobaksindustrin

  Folkhälsomyndigheten är en av flera myndigheter som har tillsyn över lagen om tobak och liknande produkter. I rollen som tillsynsmyndighet har vi kontakt med aktörer som berörs av lagen, exempelvis industrin, handeln och andra tillsynsmyndigheter. Här redovisar vi de möten vi har haft med industrin.

 • Dekaler 18-årsgräns för beställning

  Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. På försäljningsstället ska det dessutom finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om 18-årsgräns. Här kan du beställa dekaler med texten "Är du under 25 år, visa legitimation...".