Alkohol

Du som hanterar alkohol i din verksamhet ansvarar för att följa bestämmelserna i alkohollagstiftningen. I vissa fall krävs ett tillstånd eller ett godkännande för att du ska få påbörja din verksamhet och i andra fall kan du behöva anmäla verksamheten till oss eller till kommunen. Det kan också finnas krav på att du ska rapportera det du tillverkat, infört, importerat, sålt, exporterat och serverat.

Under Alkohol finns information till dig som tillverkar, bedriver handel och servering, anordnar provsmakning eller på annat sätt hanterar alkoholdrycker, teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat.

Hälsofarliga varor

Verksamheter som använder substanser som är reglerade som hälsofarliga varor behöver tillstånd för att till exempel framställa, inneha, sälja eller införa substanserna till Sverige. Du kan ansöka om tillstånd via vår e-tjänst. Vi kan ge tillstånd till verksamheter som behöver hantera substanserna inom forskning (vetenskapligt ändamål) eller inom industri.

E-cigaretter, tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter

Här finns samlad information om krav på dig som tillverkar, importerar eller handlar med tobaksvaror, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och örtprodukter för rökning som ska säljas på den svenska marknaden. Det finns bland annat krav på hur produktens förpackning ska vara märkt och vilka uppgifter som ska rapporteras in till oss. Här kan du även läsa om de regler som omfattar tillståndsplikten vid försäljning av tobaksvaror, spårbarhet och säkerhetsmärkning samt rökfria miljöer.

Offentliggjorda rapporter om e-cigaretter, tobak och liknande produkter

Myndigheten offentliggör vissa uppgifter om

som är rapporterade till oss. Du hittar bland annat information om halten nikotin, produktens varunamn och inrapporterande part.