Smittämnen i ett förändrat klimat

Lyssna

Klimatförändringen påverkar temperatur, nederbörd och växtsäsong vilket väntas gynna både smittbärande djur och smittämnen. Det gäller både de som förekommer i Sverige i dag och de som kommer med ett varmare klimat.

Folkhälsomyndigheten har analyserat vad ett förändrat klimat innebär för fästing-, gnagar- och myggburna sjukdomar samt för infektioner som sprids via livsmedel, bad- och dricksvatten. Kortfattat har följande risker identifierats:

  • Risken ökar för både borrelia och TBE. När temperaturen blir mer gynnsam för fästingarna och deras värddjur kan de spridas längre norrut och till högre altituder.
  • Risken ökar för sjukdomsöverföring mellan gnagare och människa. Kontaktvägarna kan förändras, bland annat av att översvämningar kan bli vanligare.
  • Mildare klimat, skyfall och större regnmängder under höst till vår kan gynna myggpopulationer och ge en förlängd aktivitetssäsong. För nya smittspridande arter är det dock osäkert när förhållandena kommer att vara tillräckligt gynnsamma i Sverige.
  • Högre temperaturer i sjöar och hav kan påverka förekomsten av vattenburna infektionssjukdomar, såsom olika mag-tarminfektioner och sårinfektioner av vibriobakterier.

Högre temperaturer och högre luftfuktighet kan ge ökad tillväxt av mikroorganismer i livsmedel.

Publikationer