Mikrobiologisk övervakning av cryptosporidium

Lyssna

Återrapportering av resultat från det nationella mikrobiologiska övervakningsprogrammet för cryptosporidium.

Bakgrundinformation

Typningsresultat från det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet redovisas årsvis. Rapporterna som är en fördjupad beskrivning av typningsresultat vänder sig främst till landets smittskyddsenheter och kliniska mikrobiologiska laboratorier i syfte att sammanställa vilka arter och subtyper som påvisats i insamlade prover samt rapportera eventuella kluster och utbrott. Rapporterna kompletterar den epidemiologiska årsrapporten.

Läs mer