WHO-funktioner för inneslutning av poliovirus

Lyssna

Här finns en förteckning över de funktioner inom WHO som arbetar med inneslutning av poliovirus.

Global kommission för certifiering av utrotning av polio (GCC och GCC-CWG)

Världshälsoorganisationens Global Commission for the Certification of the eradication of poliomyelitis - Containment Working Group (GCC-CWG) är en arbetsgrupp som granskar ansökningar om PEF som inkommer från WHOs medlemsländer via NAC. Syftet är att säkerställa att de kontrollåtgärder som föreslagits av det blivande PEF harmoniserar med de krav som finns uppställda i GAPIII och övriga relevanta standarder. I de tre certifieringsstegen (CP, ICC och CC) kontrasignerar GCC-CWG certifieringen tillsammans med NAC.

Rådgivande grupp för inneslutning av poliovirus (CAG)

År 2017 etablerades en till WHO:s generaldirektör rådgivande grupp för frågor som rör inneslutning av poliovirus samt tillämpning av GAPIII-standarden. Gruppen kallas Containment Advisory Group, CAG. CAG ansvarar samtidigt för att tillstyrka tillämpning av framtida uppdateringar av GAP-standarden.

Övriga grupper till stöd för utrotning av polio

Till stöd för den fortsatta tillämpningen av standarden för inneslutning av poliovirus finns flertalet grupperingar. Exempelvis så var det SAGE som tillstyrkte implementeringen av GAP-standarden år 2015. CAG har sedan 2019 övertagit det ansvaret. Till SAGE finns också en arbetsgrupp för forskningsfrågor som rör polio. En annan grupp är WHO:s expertkommitté till stöd för biologisk standardisering (Expert Committee on Biological Standardization, ECBS). Denna kommitté ger ut standarder till stöd för exempelvis vaccinproducenter.

Regional kommission för certifiering av utrotning av poliomyelit (RCC)

Den regionala (inom Europa) expertgruppen RCC granskar de nationella rapporter som årligen skickas in av NCC.

National Certification Committee for Polio Eradication (NCC)

Den nationella kommittén för polioutrotning är en expertgrupp som granskar, verifierar årliga rapporter gällande polioövervakningen i landet. Rapporten skickas till RCC genom WHOs regionkontor i Köpenhamn (WHO-EURO) och innehåller information om vaccinationstäckning, polioövervakning, beredskapsplaner med mera.