Följande enhet anmäls till sentinelprovtagningen för influensa och covid-19 för säsongen 2022-2023

Kontaktperson

Patientunderlag

Ange antal listade patienter för de läkare som deltar i sentinelövervakningen eller ett uppskattat patientunderlag om enheten inte har listning.
Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).(Obligatoriskt)

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.