Kunskap och fakta om natur och kultur

Lyssna

Här finns material om naturens och kulturens betydelse för hälsan.

Vistelse i gröna miljöer är positivt för barns hälsa

Barns hälsa främjas av vistelse och lek i gröna miljöer, särskilt i mer naturlika miljöer med högre biologisk mångfald. Det visar en ny forskningssammanställning som tagits fram på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. I rapporten redovisas hälsoeffekter utifrån naturmiljöers olika egenskaper, exempelvis grönskans storlek, variation och omfattning och träds olika egenskaper.

Kunskapssammanställningen riktar sig främst till beslutsfattare och handläggare som arbetar med miljörelaterad hälsa på nationell, regional och lokal nivå. Slutsatserna kan användas i samband med utformning av barns vardagsmiljöer.

  • Grönskans kvaliteter och barns hälsa

    Publicerad:

    Kunskapsunderlag om barns hälsa och utveckling vid vistelse i gröna miljöer med fokus på ekosystemtjänster. Rapporten riktar sig främst till beslutsfattare och handläggare som arbetar med miljörelaterad…

Du kan ta del av resultat från rapporten i Naturvårdsverket webbinarium från 2023.

Gröna kvaliteter för barns hälsa och skogens attraktivitet (youtube.com)

Kultur som hälsofrämjande aktivitet

Att delta i kulturaktiviteter kan gynna hälsan på många olika sätt. Det visar en rapport från Folkhälsomyndigheten som sammanfattar resultat från en litteraturöversikt om kulturens betydelse för hälsan. Resultaten tyder bland annat på att kulturutövande kan förbättra både den fysiska och den psykiska hälsan och främja social inkludering och samhörighet. Litteraturöversikten har genomförts inom ramen för det europeiska projektet ”Culture for Health” med samarbetspartners inom EU, och inkluderar resultat från drygt 300 studier från hela världen. Aktiviteterna som studerats inkluderar ofta musik, bildkonst, teater eller dans där deltagarna också medverkat i processen.

Folkhälsan i Sverige blir allt bättre samtidigt som befolkningen blir allt äldre. Samtidigt ökar hälsoskillnaderna mellan grupper och i vissa grupper är psykisk ohälsa ett växande problem. Här kan kulturen genom sina hälsofrämjande aktiviteter bidra till att stärka arbetet för en bättre folkhälsa.