Kunskap och fakta om samhällsplanering och beredskap

Lyssna

Här hittar du material om fysisk och social planering och beredskap för pandemier.

Att planera samhället för en god och jämlik hälsa

Vad skapar hälsofrämjande livsmiljöer i våra samhällen? Vad man ska tänka på vid samhällsplanering för en god och jämlik hälsa i befolkningen? Texten riktar sig till beslutsfattare och tjänstemän på kommuner och regioner som jobbar för en hållbar utveckling av våra fysiska livsmiljöer.

  • Vår livsmiljös betydelse för en god och jämlik hälsa

    Publicerad:
    Uppdaterad:

    Hur våra samhällen och städer är utformade påverkar hur vi arbetar, umgås och förflyttar oss. Detta påverkar i sin tur vår hälsa. Folkhälsomyndigheten har tagit fram materialet för att belysa vikten av…

Hälsokonsekvenser av klimatförändring – en risk och sårbarhetsanalys

Rapporten ger en nulägesbild av klimatförändringens påverkan på hälsa. Den beskriver möjliga konsekvenser och ger underlag för samhällets aktörer för att kunna utveckla beredskapen, planera för och förebygga riskerna med ett förändrat klimat.

Kunskapsstöd och vägledning för beredskap vid värmebölja

Perioder med ihållande värme orsakar både hälsoproblem och ökad dödlighet i befolkningen. Vägledningen för handlingsplaner för värmeböljor är skriven för kommuner, regioner och privata aktörer som ansvarar för vård och omsorg. Som stöd till arbetet finns också informationsmaterial i form av råd, broschyrer och filmer.

Värmeböljor – vägledning till handlingsplaner och informationsmaterial

Kunskapsstöd om förebyggande åtgärder för värmebölja

Värme kan vara farligt för alla. Därför behövs åtgärder för att minska värmeexponeringen, särskilt i tätorter. Här kan kommuner och fastighetsägare läsa mer om de faktorer som kan orsaka höga temperaturer och de fysiska åtgärder som kan vidtas både utomhus och inomhus.