Frivillig laboratorierapportering

Lyssna

Vissa infektioner har stor betydelse, men sprids till så många människor att rapportering av enskilda fall från sjukvården inte är rimligt. De omfattas därför inte av smittskyddslagen utan övervakas genom olika frivilliga rapporteringssystem. Dessa system utgör ett komplement till anmälningarna enligt smittskyddslagen.

Inom ramen för den frivilliga rapporteringen från laboratorierna rapporteras för närvarande laboratoriebekräftade fall av:

  • Calicivirus (vinterkräksjuka)
  • Clostridioides difficile
  • RS-virus (RSV)

Gemensamt för dessa sjukdomar är att de varje år drabbar många människor, ofta småbarn och gamla, och bör därför av folkhälsoskäl övervakas. För all frivillig rapportering gäller att patienten ska vara avidentifierad så att endast uppgifter om födelseår och kön inkluderas i rapporteringen. Folkhälsomyndigheten redovisar resultatet av den frivilliga rapporteringen i speciella veckorapporter, som för calicivirus också innehåller resultat från andra övervakningssystem.

Praktisk information till laboratorier