Frivillig laboratorierapportering

Vissa infektioner har stor betydelse, men sprids till så många människor att rapportering av enskilda fall från sjukvården inte är rimligt. De omfattas därför inte av smittskyddslagen utan övervakas genom olika frivilliga rapporteringssystem. Dessa system utgör ett komplement till anmälningarna enligt smittskyddslagen.

Inom ramen för den frivilliga rapporteringen från laboratorierna rapporteras för närvarande laboratoriebekräftade fall av Calicivirus, Clostridioides difficile och Respiratoriskt Syncytial Virus (RSV). Gemensamt för dessa sjukdomar är att de varje år drabbar många människor, ofta småbarn och gamla, och bör därför av folkhälsoskäl övervakas. För all frivillig rapportering gäller att patienten ska vara avidentifierad så att endast uppgifter om födelseår och kön inkluderas i rapporteringen. Folkhälsomyndigheten redovisar resultatet av den frivilliga rapporteringen i speciella veckorapporter, som för calicivirus också innehåller resultat från andra övervakningssystem.

Praktisk information till laboratorier

  • Rapportering av Calicivirus

    Rapportering Från och med hösten 2013 sker rapportering av calicivirus (norovirus respektive sapovirus) via excelfiler (som skickas via e-post till calici.veckorapport@folkhalsomyndigheten.se ). Antingen…

  • Rapportering av Clostridioides difficile

    Rapportering Laboratorier kan rapportera laboratoriebekräftade fall av Clostridioides difficile, antingen via manuell rapportering genom en webbmodul eller automatiskt från laboratoriets datasystem…

  • Rapportering av RSV

    Rapportering Fall av RS-virus rapporteras via datafiler (i till exempel MS Excel-format) som skickas via e-post till influensarapport@folkhalsomyndigheten.se . Antingen används en skräddarsydd fil…

Gå till toppen av sidan