Inom ramen för den frivilliga rapporteringen från laboratorierna rapporteras för närvarande laboratoriebekräftade fall av:

  • calicivirus
  • Clostridioides difficile
  • RS-virus (RSV).

Gemensamt för dessa sjukdomar är att de varje år drabbar många människor, ofta småbarn och gamla, och bör därför av folkhälsoskäl övervakas. För all frivillig rapportering gäller att patienten ska vara avidentifierad så att endast uppgifter om födelseår och kön inkluderas i rapporteringen. Folkhälsomyndigheten redovisar resultatet av den frivilliga rapporteringen i speciella veckorapporter, som för calicivirus också innehåller resultat från andra övervakningssystem.

Läs mer