Om covid-19 för personal inom vård och omsorg

Lyssna

Här hittar du som arbetar inom vård och omsorg information om covid-19.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter och regionalt och lokalt utarbetade riktlinjer där du arbetar.

Rekommendationerna är ett stöd för verksamheters arbete med att minska smittspridning och skydda riskgrupper.

Vaccination är den viktigaste åtgärden för att skydda individer med störst risk för allvarliga konsekvenser. Inom vård och omsorg är det fortsatt viktigt att förebygga smittspridning. Här nedan finns material och information om åtgärder till dig som arbetar inom vård och omsorg.

Anpassa åtgärder efter smittläget

Inom vård och omsorg finns de mest sårbara grupperna där risken för allvarliga konsekvenser vid covid-19 är som störst. Att förebygga risken för smittspridning inom dessa verksamheter är viktigt utifrån ett patientsäkerhets- och kvalitetsperspektiv och en viktig del i att minska belastningen på vården.

Se mer i publikationen Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg längre ned på sidan.

Vaccination

Vaccinationen mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och bidrar till att smittspridningen i samhället minskar. Även andra smittförebyggande åtgärder kan behövas.

Om vaccination mot covid-19 för personal inom vård och omsorg

Läs mer

Publikationer

Information från Socialstyrelsen och IVO

Socialstyrelsen

På Socialstyrelsens webbplats finns information om covid-19 riktad till dig som arbetar i kommunal hälso- och sjukvård samt utbildningsmaterial.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har gjort en tillsyn av särskilda boenden för äldre, hemtjänstverksamheter och LSS-boenden över hela landet, särskilda boenden för äldre, LSS-boende för vuxna respektive hemtjänst. I rapporten sammanfattas faktorer som verksamheterna betonat som minskar risk för smittspridning.