Sjukdomsinformation om klamydiainfektion

Lyssna

Klamydia orsakas av en bakterie och är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. Den förekommer i hela världen.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar klamydiainfektion och hur sprids den?

Sjukdomen orsakas av en bakterie, Chlamydia trachomatis. Den sprids sexuellt och kan infektera urinröret, ändtarm, svalg, slidan och livmoderhalsen. Ögon kan infekteras via kontaktsmitta.

Inkubationstiden är kort, några dygn till någon vecka.

Symtom och komplikationer

Många som smittas får inga symptom, men kan ändå sprida sjukdomen vidare. Eventuella symtom yttrar sig främst med sveda/klåda när man kissar, infektionen gett inflammation i urinröret. Kvinnor som inte behandlas kan få bestående skador på äggledarna med risk för sterilitet. Män kan få inflammation i bitestiklarna, också det ger en liten risk för sterilitet. Barn kan smittas under förlossningen och få ögoninfektion eller lunginflammation.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs med molekylärbiologiska metoder genom påvisande av bakterien i urin, sekret från urinrör, livmoderhals, svalg, ändtarm eller öga.

Infektionen behandlas med antibiotika.

Förebyggande åtgärder

Kondom ger ett relativt säkert skydd mot klamydia, och andra sexuellt överförda infektioner, om kondomen är hel och används under hela samlaget.

Eftersom många kan ha klamydia utan att veta om det är det viktigt att personer som misstänker att de kan vara smittade lämnar prov.

Det finns inget vaccin mot sjukdomen.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom som ska smittspåras. Inträffade fall anmäls avidentifierat till smittskyddsläkaren samt till Folkhälsomyndigheten.

Mer om anmälningspliktiga sjukdomar

Sjukdomsinformation om lymfogranuloma venereum (LGV)

Läs mer