Vad orsakar klamydiainfektion och hur sprids den?

Sjukdomen orsakas av en bakterie, Chlamydia trachomatis. Den sprids sexuellt och kan infektera urinröret, ändtarm, svalg, slidan och livmoderhalsen. Ögon kan även infekteras via kontaktsmitta.

Inkubationstiden är kort, några dygn till någon vecka.

Symtom och komplikationer

Många som smittas får inga symptom, men kan ändå sprida sjukdomen vidare. Eventuella symtom yttrar sig främst med sveda/klåda när man kissar, beroende på inflammation i urinröret. Kvinnor som inte behandlas kan få bestående skador på äggledarna med risk för sterilitet. Män kan få inflammation i bitestiklarna, också det ger ökad risk för sterilitet, Barn kan smittas under förlossningen och få ögoninfektion eller lunginflammation, om mamman har klamydia.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs med molekylärbiologiska metoder genom påvisande av smittämnet i urin, eller sekret från urinrör, livmoderhals, svalg, ändtarm eller öga.

Infektionen behandlas med antibiotika. Om detta sker snabbt efter smittillfället är risken för följdsjukdomar liten.

Förebyggande åtgärder

Kondom ger ett relativt säkert skydd mot klamydia, och andra sexuellt överförda infektioner, om kondomen är hel och används under hela samlaget.

Eftersom många kan ha klamydia utan att veta om det är det viktigt att personer som misstänker att de kan vara smittade provtar sig.

Det finns inget vaccin mot sjukdomen.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom som ska smittspåras. Inträffade fall anmäls avidentifierat till smittskyddsläkaren samt till Folkhälsomyndigheten.

Se LGV (Lymfogranuloma venereum)

Läs mer på andra webbplatser