Sjukdomsinformation om Marburgvirusinfektion

Lyssna

Marburgvirus kan orsaka blödarfeber (hemorragisk feber) med hög dödlighet och utbrott av sjukdomen förekommer i Central- och Västafrika.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Viruset upptäcktes för första gången 1967 med samtidiga utbrott i Marburg, Frankfurt och Belgrad. Initialt insjuknade laboratoriepersonal i blödarfeber och spred sjukdomen vidare till sjukvårdpersonal och familjemedlemmar. De hade blivit smittade efter att ha arbetat med organ från gröna apor från Afrika.

Vad orsakar Marburgvirusinfektion och hur sprids det?

Marburgvirus är ett RNA virus som tillhör virusfamiljen filovirus som orsakar blödarfeber i samma virusfamilj ingår ebolavirus.

Sjukdomsinformation om ebolavirus

Idag anses den naturliga värden vara flyghund (fruit bat), en fladdermus. Virus överförs till människor från dessa fladdermöss. Marburgvirus smittar mellan människor genom infekterade kroppsvätskor såsom saliv och blod vilket innebär en risk för vårdpersonal.

En ytterligare risk för virusspridning är kontakt med döda kroppar under förberedande och genomförande av begravning.

Symtom och komplikationer

Inkubationstiden är mellan 2-21 dagar. Sjukdomen karakteriseras av ett hastigt insjuknande med hög feber, huvudvärk, muskelvärk och sjukdomskänsla. Även illamående, kräkningar, buksmärtor, diarré och bröstsmärtor kan förekomma. Efter fem dagar kan ett finprickigt utslag uppkomma. I slutet av sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar på huden och i inre organ. Dödligheten är upp till 90 procent.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs genom detektion av virusets arvsmassa med molekylärbiologiska metoder. Senare i sjukdomsförloppet kan virusspecifika antikroppar påvisas i blod från patienten.

Specifik behandling saknas och det finns inget vaccin.

Förebyggande åtgärder

Undvika kontakt med flyghundar (fruit bats) och dess spillning samt kontakt med blod och kroppsvätskor från sjuka personer.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Marburgvirusinfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Om en person kommer till Sverige och insjuknar med hög feber efter vistelse i ett område där Marburgvirus förekommer och om man misstänker högsmittsam blödarfeber ska extra smittskyddsåtgärder vidtas och patienten om möjligt flyttas till en högsäkerhetsavdelning för att säkerställa att patienten vårdas korrekt och säkert.