Sjukdomsinformation om west nile-virusinfektion

Lyssna

West nile-virus sprids framför allt mellan fåglar via myggor, men människor kan också smittas av myggor som bär på viruset. Sjukdomsfall förekommer i stora delar världen. I Europa sprids viruset framför allt i de södra och östra delarna. En annan benämning på sjukdomen är nilfeber.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar west nile-feber och hur sprids sjukdomen?

West nile-feber orsakas av ett virus som tillhör gruppen flavivirus. Ett stort antal fågelarter fungerar som värd för viruset, inte minst många flyttfåglar. Sjukdomen överförs till människor via flera olika myggarter som biter både fåglar och människor. West nile-virus sprids inte mellan människor annat än i undantagsfall via blodtransfusion, organtransplantation och vid graviditet eller amning. Förutom fåglar och människor, kan sjukdomen även drabba hästar.

Sjukdomen finns i stora delar av världen där förutsättningarna för spridning finns. Antalet fall och den geografiska utbredningen i Europa varierar ofta stort år från år. Utbrott förekommer sommar och höst kopplat till myggsäsongen. Sannolikt kan klimatförändringarna gynna spridningen av sjukdomen även längre norrut, men hittills har inga fall i Sverige noterats.

Symtom och behandling

Hos människor kan west nile-feber yttra sig på olika sätt. I majoriteten av fallen uppträder inga symtom överhuvudtaget (cirka 80 procent). Övriga får oftast lindrig sjukdom med influensaliknande symtom som feber, huvud- och muskelvärk, illamående och kräkningar. Ibland ses ett rödflammigt utslag på huden och svullna lymfkörtlar.

De flesta som får en lindrigare west nile-feber tillfrisknar inom en vecka. Hos mindre än en procent av de infekterade blir sjukdomen allvarlig med tecken på hjärn- eller hjärnhinneinflammation. Av dessa avlider cirka 17 procent. Äldre och personer med ett nedsatt immunförsvar har störst risk för allvarlig sjukdom.

Inkubationstiden, det vill säga tiden från att en person har blivit smittad till att hen får symtom, är 2–14 dagar. Troligen blir man immun efter en genomgången infektion.

Specifik behandling saknas, vården inriktas på att behandla patientens symtom.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Sjukdomens utbredning övervakas av Folkhälsomyndigheten genom smittskyddsanmälningar och omvärldsbevakning.

West Nile-virusinfektion – sjukdomsstatistik

Sjukdomen diagnosticeras genom att smittämnets arvsmassa påvisas med molekylärbiologiska metoder alternativt genom detektion av antikroppar vid Folkhälsomyndighetens laboratorium.

Analyskatalog för mikrobiologiska analyser och tjänster

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot sjukdomen. Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för west nile-feber liksom för andra insektsöverförda smittor.

  • Smörj in huden med myggmedel och sov under myggnät, helst impregnerat.
  • Sov i rum med en fläkt eller luftkonditionering, eftersom det i viss mån håller myggen borta.
  • Använd gärna täckande kläder, till exempel en långärmad tröja och långbyxor.

Anmälan och åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och ska anmälas till smittskyddsläkare i regionen samt till Folkhälsomyndigheten som viral meningoencefalit.

Anmälningspliktiga sjukdomar

Exempel på tidigare utbrott

År 1999 etablerade sig sjukdomen i New York och spred sig under följande år över Nordamerika. Detta utbrott visar tydligt att även en sjukdom som har ett komplicerat samspel mellan myggor och djur under rätt förutsättningar kan få fäste i nya geografiska områden.

År 2018 blev ett ovanligt stort utbrottsår i Europa med drygt 2 000 diagnosticerade fall, varav 180 dödsfall. Många länder rapporterade om fall, inklusive Frankrike och Italien. Hos hästar upptäcktes sjukdomen så långt norrut som Tyskland.

Kommentarer

Sjukdomen har fått sitt namn efter det första diagnosticerade fallet som upptäcktes vid West Nile-distriktet i Uganda.

Läs mer

West Nile virus (cdc.gov)

West Nile feber veckorapporter från ECDC (ecdc.europa.eu)

West Nile virus (who.int)