För personal inom vård och omsorg

Lyssna

Underliggande sidor

  • Personal inom vård och omsorg angående covid-19

    Här hittar du som arbetar inom vård och omsorg information om covid-19. Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter och regionalt och lokalt utarbetade riktlinjer där du arbetar. Rekommendationerna är ett stöd för verksamheters arbete med att minska smittspridning och skydda riskgrupper.

  • Rekommendationer för laboratoriehantering av patientprover med avseende på covid-19

    Viruset SARS-CoV-2 orsakar i de flesta fall en luftvägsinfektion, covid-19, som hos vissa personer kan bli allvarlig och omfattande. För att skydda mot laboratorieassocierad smittspridning i samband med hantering av provmaterial ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4) tillämpas.