Smittspårningens grunder – webbutbildning

Lyssna

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvården och vill lära dig grundprinciperna inom smittspårning. Den riktar sig också till smittspårare som vill veta mer om smittspårning av covid-19.

Inte uppdaterad om covid-19

Notera att delarna om covid-19 inte längre är aktuella. Vi kommer att se över utbildningen.

Om utbildningen

Utbildningen har tre delar:

  1. introduktion till smittspårning
  2. träffa fem patienter som söker vård för olika symtom
  3. kunskapstest.

Till utbildningen Smittspårningens grunder (e-utbildningar.folkhalsomyndigheten.se)

För att göra utbildningen måste du skapa ett konto i Folkhälsomyndighetens e-utbildningsportal och logga in.

Mer om våra e-utbildningar

Beroende på dina förkunskaper tar utbildningen ungefär 1,5 timme.

Eftersom det finns regionala skillnader och rutiner i hur smittspårning bedrivs behövs alltid kompletterande utbildning för att få smittspårarkompetens där du arbetar.

Utbildningen är framtagen av Smittskydd Stockholm i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Smittskydd Stockholm har, liksom andra regioners smittskyddsenheter, gedigen kunskap i att organisera, bedriva och utbilda inom aktiv smittspårning.