Veckorapport om Calicivirus, vecka 49, 2022

Lyssna

Denna rapport publicerades 15 december 2022 och redovisar statistik till och med vecka 49, 2022.

Sammanfattning

Andelen sökningar på ordet vinterkräksjuka på 1177.se har nu passerat den statistiskt uträknade gräns som indikerar att spridningen av calicivirus har ökat i samhället. Detta sammantaget med att ett ökat antal laboratoriebekräftade fall har rapporterats till Folkhälsomyndigheten tyder på att säsongen för vinterkräksjuka 2022-2023 har startat.

Webbsök

Webbsök är ett övervakningssystem som följer sökningar med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. Övervakningen bygger på en beräknad statistisk gräns för när sökningarna indikerar en ökad spridning i samhället och ger oftast en förvarning ett par veckor innan säsongen med calicivirusutbrott inom sjukvården startar. Den exakta startpunkten kan variera från säsong till säsong och för olika delar av landet.

Vecka 49, 2022 har den statistiska gräns som indikerar spridning i samhället återigen passerats i stort sett samtidigt som vi fått rapporter om en ökning av antalet utbrott inom vården.

Grafen (figur 1) visar också när andelen sökningar passerar den statistiska gräns som indikerar en ökad spridning i samhället (blå punkt). Tidigare säsongsstarter är markerade med gröna punkter.

Figur 1: Andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka (blå linje).

I bilden visas ett linjediagram som beskriver sökmönstret för ordet vinterkräksjuka på 1177.se. I diagrammet ser man en blå kurva som visar att sökningarna nu passerat den statistiska gräns (en grön linje) vi definierat som en indikator på att spridning av vinterkräksjuka tagit fart i samhället.

Laboratoriebekräftade fall

Säsongsövervakningen för bekräftade fall av calicivirusinfektion sker genom frivillig laboratorierapportering och de fall som rapporteras in till Folkhälsomyndigheten är främst hos patienter som behövt söka sjukvård. Under föregående vecka rapporterades totalt 94 fall av calicivirus (77 norovirus och 17 sapovirus) vilket är på samma nivå som medelvärdet för antal fall under motsvarande vecka säsongerna 2016-2020.

Figur 2: Antal laboratoriebekräftade fall av calicivirus (noro- och sapovirus) säsong 2020–2021, 2021-2022, 2022-2023 samt medel för säsongerna från 2016 till 2020.

Bilden visar en graf som visar antal laboratoriebekräftade fall av calicivirus per vecka. En streckad grön linje visa medel för säsongerna från 2016 till 2020. Ljusblåa staplar visar antal fall per vecka under säsongen 2020-2021. Orangea staplar visar antal fall per vecka under säsongen 2021-2022. Mörkblå staplar visar antal fall per vecka under säsongen 2022-2023.