Veckorapport om calicivirus, vecka 51, 2022

Lyssna

Denna rapport publicerades 29 december 2022 och redovisar statistik till och med vecka 51, 2022.

Sammanfattning

Vinterkräksjukesäsongen är igång och just nu rapporteras det in något färre antal fall än vad det brukar göra så här års.

Webbsök

Webbsök är ett övervakningssystem som följer sökningar med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. Övervakningen bygger på en beräknad statistisk gräns för när sökningarna indikerar en ökad spridning i samhället och ger oftast en förvarning ett par veckor innan säsongen med calicivirusutbrott inom sjukvården startar. Den exakta startpunkten kan variera från säsong till säsong och för olika delar av landet. Under vecka 51, 2022 gjordes totalt 134 310 sökningar på webbplatsen. Av dessa var 476 (0,35 procent) på vinterkräksjuka.

Grafen (figur 1) visar också när andelen sökningar passerar den statistiska gräns som indikerar en ökad spridning i samhället (blå punkt). Tidigare säsongsstarter är markerade med gröna punkter.

Figur 1: Andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka (blå linje).

I bilden visas ett linjediagram som beskriver sökmönstret för ordet vinterkräksjuka på 1177.se. I diagrammet ser man en blå kurva som visar det Under vecka 51, 2022 gjordes totalt 134 310 sökningar på 1177.se. Av dessa var 476 (0,35 procent) på ordet vinterkräksjuka.

Laboratoriebekräftade fall

Säsongsövervakningen för bekräftade fall av calicivirusinfektion sker genom frivillig laboratorierapportering och de fall som rapporteras in till Folkhälsomyndigheten är främst hos patienter som behövt söka sjukvård. Under föregående vecka rapporterades totalt 97 fall av calicivirus (80 norovirus och 17 sapovirus) vilket är något lägre än medelvärdet för antal fall under motsvarande vecka under säsongerna 2016-2020.

Figur 2: Antal laboratoriebekräftade fall av calicivirus (noro- och sapovirus) säsong 2020–2021, 2021-2022, 2022-2023 samt medel för säsongerna från 2016 till 2020.

Bilden visar en graf som visar antal laboratoriebekräftade fall av calicivirus per vecka. En streckad grön linje visa medel för säsongerna från 2016 till 2020. Ljusblåa staplar visar antal fall per vecka under säsongen 2020-2021. Orangea staplar visar antal fall per vecka under säsongen 2021-2022. Mörkblå staplar visar antal fall per vecka under säsongen 2022-2023.