Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/01/0,620/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/01/0,340/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/01/0,350/00/00/00/01/0,351/0,350/01/0,350/0
Halland1/0,303/0,926/1,841/0,303/0,921/0,303/0,924/1,234/1,232/0,612/0,613/0,92
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping2/0,550/01/0,271/0,270/01/0,270/01/0,271/0,271/0,270/00/0
Kalmar0/00/01/0,410/00/00/01/0,411/0,411/0,410/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/02/1,010/00/01/0,502/1,010/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne2/0,140/00/02/0,140/00/01/0,073/0,220/00/01/0,070/0
Stockholm0/03/0,120/02/0,080/02/0,083/0,124/0,170/00/02/0,081/0,04
Södermanland0/00/00/00/00/02/0,680/00/01/0,341/0,340/00/0
Uppsala1/0,270/00/00/00/00/01/0,272/0,540/00/01/0,270/0
Värmland1/0,350/00/01/0,350/00/00/02/0,710/00/02/0,710/0
Västerbotten1/0,375/1,860/02/0,741/0,372/0,741/0,371/0,371/0,370/04/1,481/0,37
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland1/0,054/0,234/0,232/0,113/0,172/0,112/0,1112/0,705/0,294/0,233/0,173/0,17
Örebro0/00/00/00/00/01/0,330/06/2,002/0,663/1,002/0,660/0
Östergötland0/03/0,653/0,652/0,430/03/0,652/0,434/0,872/0,432/0,435/1,090/0
Totalt9/0,0818/0,1717/0,1613/0,129/0,0814/0,1315/0,1442/0,4120/0,1913/0,1223/0,228/0,07