Influensarapport vecka 43-44, säsongen 2022-2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 11 november 2022 och redovisar influensaläget vecka 43-44 (24 oktober – 6 november).

Sammanfattning

Övervakningssystemen visar att influensaaktiviteten i Sverige är mycket låg, vilket är normalt för säsongen. Sporadiska fall av influensa är förväntade under denna period. Under vecka 43 rapporterades 32 fall influensa A och ett fall influensa B och vecka 44 rapporterades 30 fall influensa A och fyra fall influensa B. Även i övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten låg. Det är ännu för tidigt att säga hur säsongen kommer att utvecklas. Folkhälsomyndigheten följer influensaläget och publicerar rapporter varannan vecka till dess att aktiviteten ökar.

Säsongens allmänna influensavaccination av riskgrupper startade den 8 november. Till och med den 4 december prioriteras vaccination till de som riskerar att bli allvarligt sjuka på grund av influensainfektion: gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd. Även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer i riskgrupp erbjuds vaccination. Det är möjligt att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19.

Vi söker nya läkare till sentinelövervakningen!

Vi behöver fler läkare och mottagningar inom öppenvården som vill delta i säsongens sentinelprovtagning. Genom provtagningen har Folkhälsomyndigheten möjlighet att få en fördjupad bild av vilka influensatyper som cirkulerar. Det ger viktigt information om hur virus utvecklas och möjlighet att upptäcka förändringar. Genom denna kunskap kan vi bättre bedöma influensaläget. Insamlade stammar ger också underlag till WHO i val av vaccinens innehåll. Ju fler som deltar desto bättre kvalitet får sentinelövervakningen.

Läget i Sverige

Övervakningssystemen visar att influensaaktiviteten i Sverige är mycket låg, vilket är normalt för säsongen. Under vecka 43 rapporterades 32 fall influensa A och ett fall influensa B och vecka 44 rapporterades 30 fall influensa A och fyra fall influensa B. Fem subtypade influensa A-fall rapporterades för vecka 43, av vilka tre var influensa A(H1N1)pdm09 och två influensa A(H3N2). Tre fall var rapporterade med subtyp under vecka 43, av vilka ett fall var influensa A(H1N1)pdm09 och resterande influensa A(H3N2). Under vecka 43 och 44 har fall rapporterats från 17 av regionerna. Tröskelvärdet för epidemistart har ännu inte passerats.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills under säsongen har en intensivvårdad patient rapporterats med influensa A. Personen tillhörde medicinsk riskgrupp.

Inom sentinelprovtagningen har 8 respektive 11 prover analyserats för influensa vecka 43 och 44. Inga prover var positiva för influensa.

Webbsök för influensa visade på en mycket låg aktivitet vecka 43 och 44. Ökningen under oktober beror troligen inte på ökad influensaaktivitet, utan på många sökningar relaterade till influensa eller influensavaccination, likt tidigare år vid denna tidpunkt. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Webbsök för influensa, säsong 2021-2022

Läget i världen

I övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten fortsatt låg. Sedan vecka 40 fram till vecka 43 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (87 procent) och sentinelprovtagningen (88 procent). Av de influensa A prover som subtypats var majoriteten som påvisats influensa A(H3N2), både inom laboratorieövervakningen (66 procent) och sentinelprovtagningen (85 procent). Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag på Flu News Europes webbplats.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Globalt sett rapporterades fler fall av influensa A (90 procent) än influensa B (10 procent) från början till mitten av oktober. Av de prover som subtypats var 82 procent influensa A(H3N2) och 18 procent influensa A(H1N1)pdm09. Av de influensa B prover som linjetypats var proverna uteslutande B/Victoria.

Global Influenza Programme: Influenza Update N° 459 (who.int)

Figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 43 och 44 har 33 respektive 34 fall av influensa rapporterats.

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alt. linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar en högre provtagning än tidigare säsonger, på liknande nivå med våren 2022.

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022.

Influensarapport för vecka 40 2022

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och den breda provtagningen för covid-19 medför att betydligt fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.