Webbsök för influensa – Säsong 2021/2022

Lyssna

Uppskattning av influensaaktiviteten utifrån sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats.

Uppskattad andel av befolkningen som har influensaliknande sjukdom

Med hjälp av Webbsök kan influensaläget i Sverige uppskattas. Utvecklingen presenteras i nedanstående diagram.

Figur. Influensaliknande sjukdom i öppenvård. Modell baserad på influensarelaterade sökningar på 1177.se.

Linjediagrammet visar att influensaaktiviteten är mycket låg och normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Kommentarer till statistiken

I diagrammet visas det uppskattade antalet personer med influensaliknande sjukdom som sökt vård per 100 000 listade patienter. Nuvarande säsong visas med röd linje. Två tidigare säsongers uppskattningar visas också i grafen, i grått (2019/2020) respektive svart (2020/2021).

Aktivitetsnivåerna är: Mycket låg (under gränsvärdet för epidemistart), Låg, Medelhög, Hög och Mycket hög.

Notera att den höga nivån vecka 42-46 2021 inte berodde på ökad influensaaktivitet, utan på många sökningar relaterat till influensa eller influensavaccination. Webbsöks modell kan påverkas av intensiv mediabevakning och annat som ändrar hur personer söker efter information på 1177.se. Webbsök bör därför tolkas med viss försiktighet och ses som ett komplement till Folkhälsomyndighetens traditionella övervakningsmetoder (laboratorierapportering och sentinelövervakning).