Mersvirusinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Infektion med MERS-coronavirus klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Mersvirusinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

MERS-coronavirusinfektion (Middle Eastern Respiratory Syndrome corona virus) 2017

Bakgrund

Coronaviruset Middle East Respiratory Syndrome (MERS-coronavirus) upptäcktes 2012 och orsakar sjukdomen mers som kännetecknas av luftvägsinfektion som kan utvecklas till livshotande andningssvikt.

Under åren 2012–2017 har 2 127 fall rapporterats till WHO, av dessa har 773 avlidit. De flesta fallen under perioden (82 procent) har rapporterats av Saudiarabien, många fall saknar uppgift om smittväg men en fjärdedel anges ha haft direktkontakt med kameldjur vilka anses vara en reservoar för MERS-coronavirus. MERS-coronavirus har smittat från människa till människa genom droppsmitta i samband med vård av allvarligt mers-sjuk individ vilket orsakat smittspridning inom sjukhus. Sydkorea drabbades 2015 av ett stort sjukhusrelaterat utbrott och Saudiarabien har rapporterat flera mindre sjukhusrelaterade utbrott.

Utfall

Inget fall av infektion med MERS-coronavirus har rapporterats i Sverige under 2017.

Utbrott

Under 2017 har spridning av MERS-coronavirus rapporterats i fyra länder på den arabiska halvön, Saudiarabien (226 fall), Förenade Arabemiraten (7 fall), Qatar (2 fall), Oman (2 fall). En tredjedel av de fall som rapporterats från Saudiarabien under 2017 beskrivs som sekundärfall som kan ha smittats på sjukhus.

Mikrobiologi

Under 2017 utfördes vid Folkhälsomyndighetens beredskapslaboratorium 55 analyser på misstanke om infektion med MERS-coronavirus hos resenärer hemvändande från områden med känd inhemsk smittspridning, samtliga dessa analyser utföll negativt.

Sammanfattande bedömning

MERS-coronavirus utgör ett hot mot människors hälsa i vissa delar av världen och det är på det nationella planet viktigt att snabbt kunna identifiera ett importerat fall av mers för att motverka sjukhusrelaterad smittspridning och skydda samhället mot smitta. Folkhälsomyndigheten bevakar omvärldssituationen och bistår sjukvården med beredskapsdiagnostik av MERS-coronavirus.

Läs mer