Rapport RS-virus vecka 40–41, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 19 oktober 2023 och redovisar läget för RS-virus vecka 40–41 (2–15 oktober).

Den frivilliga övervakningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) startade under vecka 40 2023 och pågår fram till vecka 20 2024. Läs mer under rubriken Kommentarer till statistiken.

Samlad bedömning av läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av RS-virus är på samma nivå vecka 41 som för vecka 40. Epidemin har ännu inte startat. Under vecka 41 rapporterades 20 fall av RS-virus, jämfört med 17 fall vecka 40 (Figur 1a). Vecka 41 analyserades sammanlagt 4 815 prover för RS-virus, vilket är på ungefär samma nivå som vecka 40 då 4 366 prover analyserades (Figur 1b).

Fall har rapporterats från 11 av 21 regioner under vecka 40–41. Under vecka 40–41 har 23 fall av RS-virus rapporterats hos barn under fem år varav 15 fall var under 1 år, och 5 fall av RS-virus har rapporterats hos personer över 65 år.

Under sommaren rapporterades data från ett fåtal laboratorier och endast sporadiska fall rapporterades mellan vecka 21–39.

På nationell nivå brukar RS-virus präglas av ett vartannat år mönster, med sen start och låg aktivitet ena säsongen följt av tidig start och hög aktivitet den följande säsongen (Figur 2). Det mönstret har ändrats på grund av covid-19-pandemin och under säsongen 2020-2021 sågs ett mycket lågt antal rapporterade fall. Därefter har vi sett två intensiva epidemier av RS-virus som börjat ovanligt tidigt på hösten. Det är svårt att förutspå hur kommande säsong kommer att se ut.

Läget i världen

Enligt ECDC/WHO har tidiga tecken på aktivitet av RS-virus rapporterats i delar av Europa. I Danmark har antalet fall av RS-virus ökat något de senaste veckorna men är på låga nivåer. Frankrike rapporterade för vecka 40 att epidemin har brutit ut i ett par regioner i landet. I Storbritannien ligger aktiviteten på låg nivå, antalet fall av RS-virus ökat något under vecka 40 och flest positiva fall i åldersgruppen under 5 år. I USA är aktiviteten för RS-virus på låg nivå men ökar.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data (figur 1a) för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 41 har 20 fall rapporterats vilket är på samma nivå som föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Runt 4 800 prover har analyserats vecka 41, antalet har ökat.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Under vecka 41 var 0,4 procent positiva, andelen är på samma nivå som vecka 40.

Figur 2. Antal rapporterade fall av RS-virus vecka 40, 2008 till vecka 20, 2023.

Två intensiva säsonger av RS-virus de två senaste säsongerna, innan dess ett mönster med vartannat år högt och lågt.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RS-virus vecka 40 och vecka 41 2023 per region.
Region Antal fall vecka 40 Antal fall vecka 41
Blekinge 1 0
Dalarna 0 0
Gotland 0 0
Gävleborg 0 0
Halland 0 1
Jämtland/ Härjedalen 0 0
Jönköping 1 3
Kalmar 0 1
Kronoberg 0 0
Norrbotten 0 0
Skåne 1 2
Stockholm 8 8
Sörmland 1 1
Uppsala 1 0
Värmland 0 2
Västerbotten 0 0
Västernorrland 1 0
Västmanland 0 0
Västra Götaland 3 2
Örebro 0 0
Östergötland 0 0
Total 17 20
Tabell 2. Antal positiva prover och antal analyserade prover för RS-virus per region och laboratorium vecka 40-41 2023.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 40 till 41 Antal analyserade prover vecka 40 till 41 Andel positiva prover vecka 40 till 41 (%)
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 1 92 1
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 0 264 0
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 0 48 0
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 0 340 0
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 1 372 0
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 0 138 0
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 4 515 1
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 1 83 1
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 0 180 0
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 0 144 0
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 3 288 1
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 15 2 517 1
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 2 0
Stockholm Synlab 0 5 0
Stockholm Unilabs, Stockholm 1 82 1
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 2 243 1
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 1 370 0
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 2 605 0
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 0 272 0
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 1 586 0
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 0 291 0
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 5 455 1
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 0 174 0
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 0 330 0
Västra Götaland Skövde Unilabs 0 167 0
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 0 334 0
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 0 284 0
Total 37 9 181 0

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall.