RS-rapport vecka 43, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 2 november 2023 och redovisar läget för RS-virus vecka 43 (23–29 oktober).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av RS-virus är på mycket låg nivå och epidemin har ännu inte startat. Under vecka 43 rapporterades 38 fall av RS-virus, jämfört med 24 fall vecka 42 (Figur 1a). Vecka 43 analyserades sammanlagt 6 401 prover för RS-virus, varav 0,6 procent var positiva. Provtagningen har ökat de senaste veckorna, vilket sannolikt beror på en ökning i luftvägsinfektioner i samhället generellt (Figur 1b).

Fall har rapporterats från 16 av 21 regioner sedan vecka 40. Från vecka 40 till vecka 43 har totalt 100 fall av RS-virus rapporterats, varav 57 varit hos barn under fem år och 26 fall av RS-virus varit hos personer 65 år eller äldre.

Läget i världen

I Europa rapporteras om en ökande aktivitet av RS-virus för vecka 42 och i några länder har säsongen börjat. I Danmark har antalet fall av RS-virus ökat de senaste veckorna men är fortsatt på en låg nivå vecka 43. Norge rapporterar få fall av RS-virus tom vecka 42. I Storbritannien har antalet fall av RS-virus ökat under vecka 43 och flest positiva fall i åldersgruppen under 5 år. Även sjukhusvårdade med RS-virus har ökat de senaste veckorna i Storbritannien.

I USA fortsätter aktiviteten för RS-virus att öka men är fortsatt på låg nivå.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 visar data från vecka 30 på grund av en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data (figur 1a) för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 43 har 38 fall rapporterats vilket är på mycket låg nivå.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Antalet provtagna har ökat de senaste veckorna men är lägre än föregående två säsonger vid samma tidpunkt.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Andelen positiva är mycket låg på mindre än en procent.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RS-virus vecka 42 och vecka 43 2023 per region, samt totalt sedan vecka 40.
Region Antal fall vecka 42 Antal fall vecka 43 Antal fall totalt sedan vecka 40
Blekinge 0 0 1
Dalarna 0 0 0
Gotland 0 0 0
Gävleborg 0 0 0
Halland 0 1 2
Jämtland Härjedalen 1 0 1
Jönköping 5 4 13
Kalmar 0 0 1
Kronoberg 1 4 5
Norrbotten 0 0 0
Skåne 3 2 8
Stockholm 5 10 31
Sörmland 0 1 3
Uppsala 0 3 5
Värmland 3 5 10
Västerbotten 0 0 0
Västernorrland 3 2 6
Västmanland 0 1 1
Västra Götaland 2 4 11
Örebro 1 0 1
Östergötland 0 1 1
Total 24 38 100
Tabell 2. Antal rapporterade fall, antal analyserade prover och andelen positiva för RS-virus per region och laboratorium vecka 42-43 2023 samt totalt sedan vecka 40.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 42 till 43 Antal analyserade prover vecka 42 till 43 Andel positiva prover vecka 42 till 43 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 0 125 0 1 217
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 0 403 0 0 670
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 0 66 0 0 114
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 0 530 0 0 870
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 1 553 0 2 925
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 1 222 0 1 360
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 9 572 2 13 1 087
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 0 38 0 1 121
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 5 254 2 5 434
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 0 0 0
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 0 200 0 0 344
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 5 404 1 8 694
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 14 2 888 0 29 5 405
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 3 0 0 5
Stockholm Synlab 0 11 0 0 16
Stockholm Unilabs, Stockholm 1 133 1 2 215
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 1 352 0 3 595
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 3 407 1 5 777
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 8 883 1 10 1 488
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 0 403 0 0 675
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 5 833 1 6 1 419
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 1 352 0 1 643
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 4 547 1 9 1 017
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 1 266 0 1 440
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 0 364 0 0 694
Västra Götaland Skövde Unilabs 1 231 0 1 398
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 1 421 0 1 755
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 1 379 0 1 663
Riket Total 62 11 840 1 100 21 041

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Sedan covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall.