Kvartalsrapporter om antibiotikaförsäljningen i Sverige

Lyssna

Här finns sammanställningar av antibiotikaförsäljningen i Sverige. Bilderna uppdateras fyra gånger om året. Statistiken är kommenterad av analysgrupp för antibiotikastatistik.