Statistik för influensavaccinationer

Personer över 65 års ålder rekommenderas årlig vaccination mot influensa. Hur stor andel som väljer att vaccinera sig övervakas nationellt genom årlig insamling av regional vaccinationsstatistik från smittskyddsläkarna.

Den årliga uppföljningen av vaccinationstäckningen bland personer över 65 år ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att följa acceptansen i denna åldersgrupp och stärker den epidemiologiska analysen av influensasäsongerna.

Statistik

Vaccinationstäckning bland personer 65 år och äldre, per region och nationellt, säsongen 2018–2019 (PDF, 273 kB)

Vaccinationstäckning bland personer 65 år och äldre, per landsting/region och nationellt, säsongen 2017–2018 (PDF, 203 kB) (Uppdaterat: 2019-05-13)

Vaccinationstäckning bland personer 65 år och äldre, per landsting/region och nationellt, säsongen 2016-2017 (PDF, 348 kB) (Uppdaterat: 2019-05-13.)

Vaccinationstäckning bland personer 65 år och äldre, per landsting/region och nationellt, säsongen 2015-2016 (PDF, 243 kB)

Vaccinationstäckning bland personer 65 år och äldre, per landsting och nationellt, säsongen 2014-2015. (PDF, 118 kB) (Uppdaterad: 2015-05-29.)

Vaccinationstäckning bland personer 65 år och äldre, per landsting och nationellt, säsongen 2013-2014 (PDF, 118 kB). (Uppdaterad: september 2014.)

Rapporter

I följande av Folkhälsomyndighetens rapporter ingår avsnitt med fördjupad information om vaccinationstäckningen mot influensa.

Årsrapport om influensasäsongen 2018-2019 (på engelska)

Årsrapport om influensasäsongen 2017-2018 (på engelska)

Årsrapport om influensasäsongen 2016-2017 (på engelska) (PDF, 1,8 MB)

Årsrapport om influensasäsongen 2015-2016 (på engelska) (PDF, 2,7 MB)

Årsrapport om influensasäsongen 2014-2015 (på engelska)

Årsrapport om influensasäsongen 2013-2014 (på engelska)

Årsrapport om influensasäsongen 2012-2013 (på engelska)

Årsrapport om influensasäsongen 2011-2012 (på engelska)

Gå till toppen av sidan