Den årliga uppföljningen av vaccinationstäckningen bland personer över 65 år ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att följa acceptansen i denna åldersgrupp och stärker den epidemiologiska analysen av influensasäsongerna.

Statistik

Vaccinationstäckning bland personer 65 år och äldre, per landsting/region och nationellt, säsongen 2017–2018 (PDF, 203 kB)

Vaccinationstäckning bland personer 65 år och äldre, per landsting/region och nationellt, säsongen 2016-2017 (PDF, 243 kB) (Uppdaterat: 2017-12-11.)

Vaccinationstäckning bland personer 65 år och äldre, per landsting/region och nationellt, säsongen 2015-2016 (PDF, 243 kB)

Vaccinationstäckning bland personer 65 år och äldre, per landsting och nationellt, säsongen 2014-2015. (PDF, 118 kB) (Uppdaterad: 2015-05-29.)

Vaccinationstäckning bland personer 65 år och äldre, per landsting och nationellt, säsongen 2013-2014 (PDF, 118 kB). (Uppdaterad: september 2014.)

Rapporter

I följande av Folkhälsomyndighetens rapporter ingår avsnitt med fördjupad information om vaccinationstäckningen mot influensa.

Årsrapport om influensasäsongen 2017-2018 (på engelska)

Årsrapport om influensasäsongen 2016-2017 (på engelska) (PDF, 1,8 MB)

Årsrapport om influensasäsongen 2015-2016 (på engelska) (PDF, 2,7 MB)

Årsrapport om influensasäsongen 2014-2015 (på engelska)

Årsrapport om influensasäsongen 2013-2014 (på engelska)

Årsrapport om influensasäsongen 2012-2013 (på engelska)

Årsrapport om influensasäsongen 2011-2012 (på engelska)