Aktuell statistik (2017-12-31)

Statistiken sammanställdes för flickor födda 2002-2005 och är baserad på uppgifter i vaccinationsregistret. Data gäller för vaccinationer givna t.o.m. 2017-12-31. Andelen vaccinerade definieras som andelen folkbokförda flickor som har registrerade doser av HPV-vaccin i det nationella vaccinationsregistret. Den verkliga vaccinationstäckningen förutsätts vara något högre eftersom det förekommer en viss underrapportering i vaccinationsregistret.

Flickor födda 2002

Av flickor födda 2002 var minst 82 procent vaccinerade med en dos och 78 med två doser HPV-vaccin. En del flickor födda 2002 blev vaccinerade enligt tredos-schemat som gällde före 2015. För 55 procent av flickorna fanns tre registrerade doser i vaccinationsregistret.

Flickor födda 2003

Av flickor födda 2003 var minst 81 procent vaccinerade med en dos och 75 procent med minst två doser HPV-vaccin.

Flickor födda 2004

Minst 78 procent av flickor födda 2004 var vaccinerade med en dos HPV-vaccin och 72 procent med två doser.

Flickor födda 2005

Av flickor födda 2005 var 80 procent vaccinerade med en dos HPV-vaccin. De flesta av flickorna går i årskurs 6 under läsåret 2017/2018 och alla har inte fått två doser än. Därför redovisas inte andelen vaccinerade med två doser bland dessa flickor.

Se aktuell rapport här:

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade flickor 2017-12-31 (PDF, 860 kB)

För interaktiv statistik på kommun- och länsnivå se FolkhälsoStudio.

Tidigare rapporter

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade flickor till och med 2016-12-31 (PDF, 690 kB)

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade flickor till och med 2015-12-31 (PDF, 485 kB)

Vaccinationsstatistik från Svevac

2007–2012 omfattades HPV-vaccin till flickor i ålder 13–17 år av högkostnadsskydd. Under 2012 startades HPV-vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Från 2012 erbjöds även flickor födda 1993–1998 kostnadsfri HPV-vaccination inom catch-up vaccination och högkostnadsskydd utökades till åldrarna 18–26 år. I några landsting/regioner har kostnadsfri vaccination under en viss period erbjudits kvinnor upp till 26 års ålder.

När HPV-vaccinet introducerades 2006 startades registrering av uppgifter om HPV-vaccinationer i Svevac inom ramen för ett forskningsprojekt. Registreringen i Svevac var frivillig och byggde på att den vaccinerade flickan eller hennes föräldrar gav sitt samtycke till registreringen. Statistik på antalet försålda vaccindoser visade att uppskattningsvis 85–90 procent av alla genomförda HPV-vaccinationer rapporterades i detta frivilliga system. Uppföljning av HPV-vaccinationer i Svevac avslutades den 31 december 2017.

Statistiken baserad på uppgifter i Svevac gäller flickor och kvinnor födda 1986–2001.

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade per födelsekohort och år, 2007-2016 (PDF, 275 kB)

Statistik för HPV-vaccinationer i Svevac - andel vaccinerade per län till och med 2015-12-31 (PDF, 88 kB)