Aktuell statistik

Statistiken omfattar vaccinationer som är givna t.o.m. 2020-06-30. Andelen vaccinerade definieras som andelen folkbokförda flickor som har registrerade doser av HPV-vaccin i det nationella vaccinationsregistret. Den verkliga vaccinationstäckningen förutsätts vara något högre eftersom det förekommer en viss underrapportering i vaccinationsregistret.

Vaccinationsstatistiken har sammanställts för flickor födda 2003–2008. Täckningsgraden för minst en vaccindos var 82 procent bland flickor födda 2004, 84 procent bland flickor födda 2003 och 85 procent bland flickor födda 2005. Andelen vaccinerade med två doser var något lägre och uppgick till 77–79 procent. Av flickor födda 2006 och 2007 var 87 procent vaccinerade med en dos och 82 procent med två doser. Majoriteten av flickor födda 2008 går i årskurs 6 under läsåret 2020/2021 och alla hade inte blivit vaccinerade än i juni 2020.

Skillnader i vaccinationstäckningen mellan kommunerna beror delvis på hur väl rapportering till vaccinationsregistret fungerar.

Län. Flickor födda 2003–2008 vaccinerade med HPV-vaccin. Andelen (%) av folkbokförda 2020-06-30.

Kommuner. Flickor födda 2003–2008 vaccinerade med HPV-vaccin. Andelen(%) av folkbokförda 2020-06-30.

Statistik på kommun- och länsnivå finns även i Folkhälsodata och FolkhälsoStudio.

Tidigare statistik

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade flickor 2017-12-31 (PDF, 860 kB)

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade flickor till och med 2016-12-31 (PDF, 690 kB)

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade flickor till och med 2015-12-31 (PDF, 485 kB)

Vaccinationsstatistik från Svevac

2007–2012 omfattades HPV-vaccin till flickor i ålder 13–17 år av högkostnadsskydd. Under 2012 startades HPV-vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Från 2012 erbjöds även flickor födda 1993–1998 kostnadsfri HPV-vaccination inom catch-up vaccination och högkostnadsskydd utökades till åldrarna 18–26 år. I några regioner har kostnadsfri vaccination under en viss period erbjudits kvinnor till och med 26 års ålder.

När HPV-vaccinet introducerades 2006 startades registrering av uppgifter om HPV-vaccinationer i Svevac inom ramen för ett forskningsprojekt. Registreringen i Svevac var frivillig och byggde på att den vaccinerade flickan eller hennes föräldrar gav sitt samtycke till registreringen. Statistik på antalet försålda vaccindoser visade att uppskattningsvis 85–90 procent av alla genomförda HPV-vaccinationer rapporterades i detta frivilliga system. Uppföljning av HPV-vaccinationer i Svevac avslutades den 31 december 2017.

Statistiken baserad på uppgifter i Svevac gäller flickor och kvinnor födda 1986–2001.

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade per födelsekohort och år, 2007-2016 (PDF, 275 kB)

Statistik för HPV-vaccinationer i Svevac - andel vaccinerade per län till och med 2015-12-31 (PDF, 88 kB)