Sedan 1 januari 2013 är det obligatoriskt att rapportera HPV-vaccinationer givna inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn till det nationella vaccinationsregistret. Vaccinationsstatistik gällande flickor födda 2002 och senare är baserad på uppgifter i vaccinationsregistret.

Aktuell statistik (2016-12-31)

Statistiken sammanställdes för flickor födda 2002-2004 och är baserad på uppgifter i vaccinationsregistret. Data gäller för vaccinationer givna t.o.m. 2016-12-31. Andelen vaccinerade definieras som andelen folkbokförda flickor som har registrerade doser av HPV-vaccin i det nationella vaccinationsregistret. Den verkliga vaccinationstäckningen förutsätts vara något högre eftersom det förekommer en viss underrapportering i vaccinationsregistret.

Flickor födda 2002

Av flickor födda 2002 var minst 81 procent vaccinerade med en dos och 77 med två doser HPV-vaccin. En del flickor födda 2002 blev vaccinerade enligt tredos-schemat som gällde före 2015. För 54 procent av flickorna fanns tre registrerade doser i vaccinationsregistret.

Flickor födda 2003

Av flickor födda 2003 var minst 80 procent vaccinerade med en dos och 73 procent med minst två doser HPV-vaccin.

Flickor födda 2004

Minst 75 procent av flickorna födda 2004 var vaccinerade med en dos HPV-vaccin. De flesta av flickorna går i årskurs 6 under läsåret 2016/2017 och alla har inte fått två doser än.

Se aktuell rapport här:

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade flickor till och med 2016-12-31 (PDF, 690 kB)

För interaktiv statistik på kommun- och länsnivå se FolkhälsoStudio.

Tidigare rapport

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade flickor till och med 2015-12-31 (PDF, 485 kB)

Statistik gällande flickor födda före 2002

HPV-vaccinationer givna inom det allmänna programmet före 2013 samt vaccinationer till äldre flickor och unga kvinnor som vaccinerats inom catch-up kampanjen har registrerats i Svevac, ett system som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ansvarar för sedan juni 2014. Folkhälsomyndigheten begär ut data årsvis för att kunna sammanställa vaccinationsstatistik gällande flickor och unga kvinnor födda före 2002.

Registreringen i Svevac är frivillig och bygger på att den vaccinerade flickan eller hennes föräldrar ger sitt samtycke till registreringen. Statistik på antalet försålda vaccindoser visar att uppskattningsvis 85–90 procent av alla genomförda HPV-vaccinationer har rapporterats i detta frivilliga system.