Aktuell statistik

Statistiken omfattar vaccinationer som är givna t.o.m. 2021-12-31. Vaccinationsstatistiken är sammanställd för flickor födda 2004–2010 och för pojkar födda 2009–2010.

Andelen vaccinerade definieras som andelen folkbokförda flickor och pojkar som har registrerade doser av HPV-vaccin i det nationella vaccinationsregistret. Den verkliga vaccinationstäckningen antas vara något högre eftersom det förekommer en viss underrapportering i vaccinationsregistret.

Flickor födda 2004-2008

Tabell. Andel (%) vaccinerade mot HPV med 1 respektive 2 doser bland flickor födda 2004-2008
FödelseårVaccinerade med minst 1 dosVaccinerade med 2 doser
2004 84,6 79,4
2005 86,2 80,8
2006 88,6 84,2
2007 89,4 85,3
2008 89,6 84,6

Barn födda 2009 och 2010

Sedan augusti 2020 erbjuds HPV-vaccination till alla barn oavsett kön. Detta gäller för barn födda 2009 och senare. Barn födda 2010 har inte hunnit få dos 2 än.

Tabell. Andel (%) vaccinerade med minst 1 respektive 2 doser av HPV-vaccin bland flickor och pojkar födda 2009 och 2010

FödelseårKönVaccinerade med minst 1 dosVaccinerade med 2 doser
2009 Flickor 90,0 82,9
2009 Pojkar 84,9 77,3
2010 Flickor 87,3 -
2010 Pojkar 82,6 -

Vaccinationstäckning på läns- och kommunnivå

I kartorna nedan visas vaccinationstäckning bland flickor födda 2004–2010 och pojkar födda 2009–2010  per län och kommun. Skillnader i vaccinationstäckningen mellan kommunerna beror delvis på hur väl rapportering till vaccinationsregistret fungerar.

Län. Flickor födda 2004–2010 och pojkar födda 2009–2010 vaccinerade med HPV-vaccin. Andelen (%) av folkbokförda 2021-12-31.

Kommuner. Flickor födda 2004–2010 och pojkar födda 2009–2010 vaccinerade med HPV-vaccin. Andelen(%) av folkbokförda 2021-12-31.

Statistik på kommun- och länsnivå finns även i Folkhälsodata och FolkhälsoStudio.

Tidigare statistik

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade flickor 2017-12-31 (PDF, 860 kB)

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade flickor till och med 2016-12-31 (PDF, 690 kB)

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade flickor till och med 2015-12-31 (PDF, 485 kB)

Vaccinationsstatistik från Svevac

2007–2012 omfattades HPV-vaccin till flickor i ålder 13–17 år av högkostnadsskyddet. Under 2012 startades HPV-vaccination av flickor inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccination inom vaccinationsprogrammet har erbjudits till flickor födda 1999 och senare. Från 2012 erbjöds även flickor födda 1993–1998 kostnadsfri HPV-vaccination inom catch-up vaccination och högkostnadsskyddet utökades till åldrarna 18–26 år. I några regioner har kostnadsfri vaccination periodvis erbjudits kvinnor till och med 26 års ålder.

När HPV-vaccinet introducerades 2006 startades registrering av uppgifter om HPV-vaccinationer i Svevac inom ramen för ett forskningsprojekt. Registreringen i Svevac var frivillig och byggde på att den vaccinerade flickan eller hennes föräldrar gav sitt samtycke till registreringen. Statistik på antalet försålda vaccindoser visade att uppskattningsvis 85–90 procent av alla genomförda HPV-vaccinationer rapporterades i detta frivilliga system. Uppföljning av HPV-vaccinationer i Svevac avslutades den 31 december 2017.

Statistiken baserad på uppgifter i Svevac gäller flickor och kvinnor födda 1986–2001.

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade per födelsekohort och år, 2007-2016 (PDF, 275 kB)

Statistik för HPV-vaccinationer i Svevac - andel vaccinerade per län till och med 2015-12-31 (PDF, 88 kB)