Aktuell statistik

Statistiken omfattar vaccinationer som är givna t.o.m. 2018-06-30. Andelen vaccinerade definieras som andelen folkbokförda flickor som har registrerade doser av HPV-vaccin i det nationella vaccinationsregistret. Den verkliga vaccinationstäckningen förutsätts vara något högre eftersom det förekommer en viss underrapportering i vaccinationsregistret.

Under läsåren 2016/17 och 2017/18 erbjöds HPV-vaccination
framför allt till flickor födda 2004–2006. I slutet av juni 2018 var 78,7
procent av flickor födda 2004 vaccinerade med en dos och 72,7 procent med två doser av HPV-vaccin. Av flickor födda 2005 var 80,6 procent vaccinerade med en dos och 73,8 procent med två doser.

De flesta av flickor födda 2006 gick i årskurs 5 under läsåret 2017/2018. I flertal kommuner erbjuds vaccination mot HPV i årskurs 6. Vid halvårsskiftet 2018 var 62 procent av flickorna vaccinerade med en dos och 55 procent med två doser.

Län. Flickor födda 2002–2005 vaccinerade med HPV-vaccin. Andel (%) av folkbokförda 2018-06-30.

Kommuner. Flickor födda 2002–2005 vaccinerade med HPV-vaccin. Andel (%) av folkbokförda 2018-06-30.

Statistik på kommun- och länsnivå finns även i FolkhälsoStudio.

Tidigare statistik

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade flickor 2017-12-31 (PDF, 860 kB)

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade flickor till och med 2016-12-31 (PDF, 690 kB)

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade flickor till och med 2015-12-31 (PDF, 485 kB)

Vaccinationsstatistik från Svevac

2007–2012 omfattades HPV-vaccin till flickor i ålder 13–17 år av högkostnadsskydd. Under 2012 startades HPV-vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Från 2012 erbjöds även flickor födda 1993–1998 kostnadsfri HPV-vaccination inom catch-up vaccination och högkostnadsskydd utökades till åldrarna 18–26 år. I några landsting/regioner har kostnadsfri vaccination under en viss period erbjudits kvinnor upp till 26 års ålder.

När HPV-vaccinet introducerades 2006 startades registrering av uppgifter om HPV-vaccinationer i Svevac inom ramen för ett forskningsprojekt. Registreringen i Svevac var frivillig och byggde på att den vaccinerade flickan eller hennes föräldrar gav sitt samtycke till registreringen. Statistik på antalet försålda vaccindoser visade att uppskattningsvis 85–90 procent av alla genomförda HPV-vaccinationer rapporterades i detta frivilliga system. Uppföljning av HPV-vaccinationer i Svevac avslutades den 31 december 2017.

Statistiken baserad på uppgifter i Svevac gäller flickor och kvinnor födda 1986–2001.

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade per födelsekohort och år, 2007-2016 (PDF, 275 kB)

Statistik för HPV-vaccinationer i Svevac - andel vaccinerade per län till och med 2015-12-31 (PDF, 88 kB)