Friluftsliv

Lyssna

Vi mår bra av friluftsliv. Kontakten med naturen främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Därför har regeringen beslutat om tio mätbara mål för friluftslivspolitiken. Vi på Folkhälsomyndigheten har samordningsansvar för det nionde målet: friluftsliv för en god folkhälsa.

De flesta former av friluftsliv betyder fysisk aktivitet, som i sig har många positiva hälsoeffekter på både kropp och själ. Men att utöva friluftsliv kan också innebära mer stillsamma enskilda möten med naturen som ger möjlighet till avkoppling, rekreation och återhämtning.

Flera undersökningar visar att vi mår bra av friluftsliv, där naturkontakten främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Att vara ute i naturen kan till exempel medföra minskad stress, stärkt kognitiv förmåga och förbättrad psykisk hälsa. Det främjar också fysisk aktivitet och kan underlätta för sociala kontakter. Vissa forskare menar till och med att vi skulle bli lyckligare och känna större livskraft om vi fick en starkare koppling till naturen.

Läs mer

 • Friluftsliv för bättre folkhälsa

  Att vara ute i naturen kan ge många hälsovinster för både den fysiska och psykiska hälsan. Friluftslivet spelar därför en viktig roll för folkhälsan.

 • Friluftsvanor i befolkningen

  Ungefär en tredjedel av befolkningen är friluftsaktiv och friluftsutövandet skiljer sig mellan olika grupper.

 • Samhällsplaneringens roll för utövande av friluftslivet

  En förutsättning för att ta del av naturens hälsofrämjande effekter är att den ska vara tillgänglig för alla och att vi har tillgång till grönska i vår boende- och vardagsmiljö.

 • Friluftslivspolitiken

  I december 2012 beslutade regeringen om tio mätbara mål för friluftslivspolitiken. Folkhälsomyndigheten har samordningsansvar för mål nio: Friluftsliv för god folkhälsa (skrivelse 2012/13:51).

 • Folkhälsomyndighetens arbete med friluftsliv

  Folkhälsomyndigheten ansvarar för friluftslivspolitikens nionde mål, friluftsliv för god folkhälsa, som handlar om att skapa förutsättningar för människor att kunna vistas ute i naturen.

 • Måluppföljning för friluftslivet

  Naturvårdsverket är samordnande myndighet för uppfölj­ningen av friluftslivspolitiken, och som genomförs tillsammans med Boverket, Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket, Skolverket och Skogsstyrelsen. Vi ansvarar för uppföljningen av mål nio.