Tillgång till vardagsnära natur är bra för folkhälsan

Lyssna

Utformningen av våra vardagsmiljöer spelar en viktig roll för folkhälsan. Den vardagsnära naturen är en viktig resurs som ger möjlighet till fysisk aktivitet, rekreation, vila och återhämtning samt ökad naturförståelse.

Grönska och grönområden behövs i alla miljöer, men är särskilt viktigt i anslutning till våra bostäder och vid förskolor och skolor. Närhet är en förutsättning för att regelbundet kunna besöka naturområden.

Sedan 2021 har vi ett samarbete med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne och Västerbotten kring temat vardagsnära natur och dess betydelse för folkhälsan. Målgrupper är alla som är intresserade av dessa frågor, men vänder sig framför allt till dig som arbetar med samhällsplanering, folkhälsa, friluftsliv eller vård/rehabilitering inom kommun, länsstyrelse, region eller myndighet.

Webbinarieserie: Tillgång till vardagsnära natur är bra för folkhälsan

Hösten 2023 genomfördes fyra olika webbinarier på temat vardagsnära natur för ny kunskap och med praktiska exempel. Webbinarierna innehåller presentationer med kunskap, inspiration och goda exempel kring frågor om hälsofrämjande samhällsplanering, och tillgång och tillgänglighet till vardagsnära natur.

Läs mer om webbinarieserien och ta del av de fyra webbinarierna i efterhand (naturvardsverket.se)

Kunskapsunderlag och presentationsmaterial

Tillsammans har vi tagit fram ett underlag med en skrift och en powerpoint-presentation för att öka kunskapen och förståelsen för hur vardagsnära natur kan bidra till en god och jämlik hälsa. Underlaget vänder sig framförallt till tjänstepersoner på kommuner och länsstyrelser för att föra fram budskapet till beslutsfattare och inspirera till åtgärder.

Mer information om och nedladdning av kunskapsunderlag och presentationsmaterial (naturvardsverket.se)

Lärande exempel

Som en inspiration finns en beskrivning av 15 lärande exempel på insatser för att främja tillgången till vardagsnära natur. Exemplen är från fem områden: hälsa, skog, barn, social gemenskap och leder.

Ta del av lärande exempel på insatser för att främja tillgången till vardagsnära natur (naturvardsverket.se)