Folkhälsomyndighetens arbete

Folkhälsomyndigheten ansvarar enligt myndighetens instruktion för friluftslivspolitikens mål nio – friluftsliv för god folkhälsa.

Öka förutsättningarna för människor att på lika villkor vistas i naturen

Folkhälsomyndighetens mål med arbetet på friluftslivsområdet (2014-2020) är att öka de samhälleliga förutsättningarna för människor att på lika villkor vistas ute i naturen och utöva friluftsliv. Det gör vi bland annat genom att uppmärksamma hur natur- och kulturlandskapet kan vara en möjlig arena för fysisk aktivitet, avkoppling, rekreation och återhämtning.

Friluftsliv ger möjlighet till fysisk aktivitet, avkoppling, rekreation och återhämtning

Enligt friluftslivspolitikens målbeskrivning innebär arbetet med mål nio:

"att skapa goda förutsättningar för människor att vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet (SFS 2013:1020, Regeringens skrivelse 2012/13:51)."

Myndigheten har valt att bredda perspektivet genom att även belysa andra aspekter av friluftslivets betydelse för folkhälsan. Fysisk aktivet är ett viktigt område, men det finns ett behov av att även belysa möjligheten till avkoppling, rekreation och återhämtning.

I arbetet har vi kopplat det övergripande målet för friluftslivspolitiken

"att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Där alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö,"

med målet för folkhälsopolitiken

"att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen."

Genom detta fokuserar Folkhälsomyndigheten arbetet med mål nio på

"att skapa samhälleliga förutsättningar för människor att på lika villkor vistas ute i naturen och bedriva friluftsliv."

Inom ramen för arbetet med mål nio ska Folkhälsomyndigheten "stärka kunskapen om friluftslivets betydelse för folkhälsa" (SFS 2013:1020, Regeringens skrivelse 2012/13:51). För detta behöver kopplingen mellan friluftsliv och hälsa tydliggöras, likt vilka insatser som skapar förutsättningar för friluftsliv.

Gå till toppen av sidan