Samhällsplaneringens roll för utövande av friluftslivet

Lyssna

En förutsättning för att ta del av naturens hälsofrämjande effekter är att den ska vara tillgänglig för alla och att vi har tillgång till grönska i vår boende- och vardagsmiljö.

Forskningen lyfter att gröna strukturer behöver inkluderas i den fysiska planeringen och naturen måste vara tillgänglig och nåbar. Ur ett folkhälsoperspektiv är det framförallt intressant att se hur utövandet av friluftsliv fördelar sig bland olika grupper i befolkningen. Undersökningar visar att många människor sällan eller aldrig tar steget ut i naturen.

I det här sammanhanget handlar det om att skapa förutsättningar för friluftsliv på olika sätt. Naturkontakten kan ge många hälsovinster, men då måste människor ha en lättillgänglig vardagsnära natur, där det finns t ex både bostadsnära och tätortsnära parker och natur.

Publikation

  • Vår livsmiljös betydelse för en god och jämlik hälsa

    Publicerad:
    Uppdaterad:

    Hur våra samhällen och städer är utformade påverkar hur vi arbetar, umgås och förflyttar oss. Detta påverkar i sin tur vår hälsa. Folkhälsomyndigheten har tagit fram materialet för att belysa vikten av…