Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda bekämpningsmedel klass 1 SoX, gaser

Lyssna

Tillståndet avser användning av biocidprodukter för att skydda bostäder och lokaler för allmänna ändamål samt användning av växtskyddsmedel i och omkring lagerlokaler. Om du önskar ansöka om tillstånd att yrkesmässigt få använda bekämpningsmedel 1 SoX inom dessa användningsområden behöver du genomföra Folkhälsomyndighetens utbildning.

Ett SoX-tillstånd inkluderar inte klass 1 So

Klass 1 So-tillstånd och klass 1 SoX-tillstånd är två olika användningstillstånd. Det innebär till exempel att om du beviljas ett 1 SoX-tillstånd efter genomgången utbildning får du inte per automatik ett klass 1 So-tillstånd. Om du vill ansöka om ett klass 1 So-tillstånd behöver du genomgå e-utbildning och göra kunskapsprovet för 1 So. Fram till 2018 inkluderades klass 1 So-tillstånd i 1 SoX-tillstånden. Anledningen till förändringen är att 1 SoX-utbildningen de senaste åren har utvecklats mot att mer renodlat handla om 1 SoX-ämnen och ger därför inte som tidigare uppdatering av de kunskaper man får genom 1 So utbildningen.

Gasbekämpning

Gaser för att bekämpa skadedjur är mycket farligt även för människor. En gasbekämpning kräver stor kunskap om riskerna vid arbete med gas och noggrant säkerhetsarbete för att förebygga skador och olyckor. Även arbete med en gas som i sig själv inte är giftig är förenat med stora faror.

Kursinformation och anmälan

Nästa utbildning kommer att hållas hösten 2024. Anmälan öppnar i slutet av sommaren 2024.

Kursen är på sammanlagt fyra dagar:

 • två och en halv dag med föreläsningar
 • en dag med praktiska övningar
 • en avslutande skriftlig prövning

Kurskostnad

24 910 kr exklusive moms, vilket inkluderar kursmaterial samt lunch och fika under kursdagarna.

Avgiften inkluderar inte resekostnader och eventuella boendekostnader. Observera att du som deltagare själv bokar både resa och boende.

Kursanmälan är bindande, men vid förhinder kan ersättare ta den bokade platsen.

Ur kursinnehållet

 • risker i vanliga arbetssituationer och förebyggande skyddsåtgärder
 • gasers kemiska, fysikaliska och toxiska egenskaper
 • lagar och förordningar som gäller för SoX-gaserna
 • praktik i hur man använder utrustning för gasning
 • hjärt-lungräddning

Förkunskaper

För att få tillstånd att yrkesmässigt använda bekämpningsmedel klass 1 SoX krävs att du:

 • Har genomgått utbildningen för användning av bekämpningsmedel i klass 1 SoX med godkänt resultat på provet.
 • Kan styrka genom intyg att du deltagit i praktiskt bekämpningsarbete.
 • Har ett användningstillstånd för bekämpningsmedel hänförda till klass 1 So eller klass 1 SoX sedan minst ett år.

Skicka in personbevis och intyg så snart som möjligt efter anmälan

Intyg om praktisk erfarenhet och personbevis, samt kopia på nuvarande tillstånd (1So eller 1SoX) bör skickas in så snart som möjligt efter anmälan till kursen. Se mer information under rubriken Personbevis och intyg krävs.

Tillståndet är personligt och giltigt i fem år

Folkhälsomyndighetens utfärdar ett användartillstånd efter godkänt resultat på utbildningen. Det gäller i fem år och är personligt. För att Folkhälsomyndigheten ska anse att sökanden har tillräcklig kunskap, måste sökanden ha uppnått minst 60 % rätt på skrivningen som genomförs i samband med kursen. Att ha uppnått minst 60 % rätt på skrivningen är en av flera förutsättningar för att sökanden ska kunna beviljas ett användningstillstånd för tillståndspliktiga bekämpningsmedel.

Tillståndet är personligt och gäller inte generellt för det företag som tillståndsinnehavaren arbetar eller för innehavarens arbetskamrater.

Det är varje företags ansvar att kontrollera om det finns särskilda regionala eller lokala bestämmelser i kommunen om användning av bekämpningsmedel och hur spridning får ske.

Tillståndet förlängs genom att gå om kursen

Användartillståndet gäller i fem år och för att förnya ett klass 1 SoX-tillstånd måste man gå en ny SoX-kurs. Det går inte att förnya tillståndet med en särskild prövning som för bekämpningsmedel klass 1 So.

Tillfällig förlängning

Du som tillfälligt behöver förlänga ditt tillstånd fram till kommande kurs kan ansöka om en tillfällig förlängning.

Ansökan om tillfällig förlängning klass 1 SoX