Morbillivirus, mässling (Antikroppsbestämning)

Lyssna

Bestämning av mässling-specifika IgM och IgG-antikroppar med ELISA.

Indikation

Vid positiv mässlingsdiagnos ska prov skickas till Folkhälsomyndigheten för verifiering. Mässling övervakas för att följa effekterna av vaccinationsprogrammet och för att uppfylla Världshälsoorganisationens (WHO) och Sveriges krav på övervakning för att verifiera elimineringsstatus. Övervakningsprogrammet samt typning används även för att möjliggöra smittspårning vid utbrottssituation, upptäcka ev. vaccingenombrott samt kunna fastställa sannolikt smittland (inhemsk vs. utlandssmitta).

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel eller plasma.

Provtagnings­anvisningar

150-1 000 µL

Transport
  • Prov förvaras i frys eller kyl i väntan på transport.
  • Transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn).
  • Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.
Svarstid
Analysen utförs ungefär 3 gånger per år och svaras ut efter respektive analysomgång.
Ackrediterad
Ja
Anmälningspliktig enligt SML
Ja Anmäls av det laboratorium som utför primärdiagnostik.
Avgiftsbelagd
Nej
Övrig information

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.

Endast prov som blivit positivt i analys vid annat laboratorium skickas till Folkhälsomyndigheten för verifiering av serologiskt fynd samt för genotypning.