Mässlingsvirus (mässlingsvirus)

Bestämning av mässling-specifika IgM och IgG-antikroppar med ELISA.

Analystyp
Indikation Vid seroepidemiologiska undersökningar (se Övrig info). Övervakningen ingår i Sveriges WHO-ackreditering för morbilli.
Provmaterial Serum, plasma
Provtagnings­anvisningar

Volym: 150-1000 µL

Transport Prover förvaras i frys eller kyl i väntan på transport. Transporteras i rumstemperatur. Helst kylförvaring vid långvarig transport (flera dygn). Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.
Svarstid Svar utgår inte till insändande laboratorium/insändare. Resultaten för seroepidemiologiska studier redovisas i projektrapport.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Anmäls av det laboratorium som utför primärdiagnostik.
Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.

Endast prov som blivit positivt i analys vid annat laboratorium skickas till Folkhälsomyndigheten för verifiering av serologiskt fynd samt för genotypning.

För övervakning av sjukdomen är det av vikt att skapa en biobank av denna typ av prov.