Parotitvirus, påssjuka (Antikroppsbestämning)

Lyssna

Bestämning av parotitvirus-specifika IgM och IgG-antikroppar med ELISA.

Indikation

Vid positiv parotitdiagnos ska prov skickas till Folkhälsomyndigheten för verifiering. Övervakningsprogrammet används för att upptäcka anhopningar av fall, möjliggöra smittspårning vid utbrottssituation (eller sporadiska fall) samt upptäcka ev. vaccingenombrott. Se även parotitvirus, påssjukevirus (molekylär typning).

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel eller plasma.

Provtagnings­anvisningar

150-1000 µL

Transport
  • Prov förvaras i frys eller kyl i väntan på transport.
  • Transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn).
  • Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.
Svarstid
Analysen utförs ungefär 3 gånger per år och svaras ut efter respektive analysomgång.
Ackrediterad
Ja
Anmälningspliktig enligt SML
Ja Anmäls av det laboratorium som utför primärdiagnostik.
Avgiftsbelagd
Nej
Övrig information

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.

Endast prov som blivit positivt i analys vid annat laboratorium skickas till Folkhälsomyndigheten för genotypning samt för verifiering av serologiskt fynd.