Analystyp
Indikation

Vid positiv parotitdiagnos ska prov skickas till Folkhälsomyndigheten för verifiering. Övervakningsprogrammet används för att upptäcka anhopningar av fall, möjliggöra smittspårning vid utbrottssituation (eller sporadiska fall) samt upptäcka ev. vaccingenombrott. Se även parotitvirus, påssjukevirus (molekylär typning).

Provmaterial

Serum eller plasma.

Provtagnings­anvisningar

150-1000 µL

Transport

Prov förvaras i frys eller kyl i väntan på transport.

Transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn).

Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.

Svarstid Analysen utförs ungefär 3 gånger per år och svaras ut efter respektive analysomgång.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Anmäls av det laboratorium som utför primärdiagnostik.
Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.

Endast prov som blivit positivt i analys vid annat laboratorium skickas till Folkhälsomyndigheten för genotypning samt för verifiering av serologiskt fynd.