Analystyp
Indikation Vid seroepidemiologiska undersökningar (se Övrig info).
Provmaterial Serum, plasma.
Provtagnings­anvisningar

Volym: 150-1000 µL

Transport Prover förvaras i frys eller kyl i väntan på transport. Transporteras i rumstemperatur. Helst kylförvaring vid långvarig transport (flera dygn). Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.
Svarstid Svar utgår inte till insändande laboratorium/insändare. Resultaten för seroepidemiologiska studier redovisas i projektrapport.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Anmäls av det laboratorium som utför primärdiagnostik.
Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.

Endast prov som blivit positivt i analys vid annat laboratorium skickas till Folkhälsomyndigheten för verifiering av serologiskt fynd samt för genotypning.