Analystyp
Indikation Vid smittspårning och utbrottsutredningar.
Provmaterial Bakterieisolat i transportmedium.
Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket material provet isolerats, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse. Om telefonsvar önskas måste detta anges på remissen tillsammans med telefonnummer och kontaktperson.

Transport
Svarstid Inom 7 till 10 dagar.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Gäller MRSA.

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Som första steg i typning av misstänkt relaterade isolat av Staphylococcus aureus
rekommenderas spa-typning (se MRSA, molekylär typning).

I de fall då spa-typerna är lika kan släktskapet mellan isolaten utredas genom helgenomsekvensering följt av SNP-analys.

Isolat som bedöms vara relaterade till varandra får en nationell typbeteckning enligt den nomenklatur som Folkhälsomyndigheten definierat för Stafylokocker spp.