Stafylokocker spp. (Molekylär typning)

Lyssna

Helgenomsekvensering för epidemiologisk typning av stafylokocker (helgenomsekvensering, SNP-analys).

Indikation
Vid smittspårning och utbrottsutredningar.
Provmaterial
Bakterieisolat i transportmedium.
Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket material provet isolerats, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse. Om telefonsvar önskas måste detta anges på remissen tillsammans med telefonnummer och kontaktperson.

Transport
Svarstid
Inom 7 till 10 arbetsdagar.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja

Gäller MRSA.

Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Som första steg i typning av misstänkt relaterade isolat av Staphylococcus aureus
rekommenderas spa-typning, se: MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus) och MSSA (meticillinkänslig Staphylococcus aureus)

I de fall då spa-typerna är lika kan släktskapet mellan isolaten utredas genom helgenomsekvensering följt av SNP-analys.

Isolat som bedöms vara relaterade till varandra får en nationell typbeteckning enligt den nomenklatur som Folkhälsomyndigheten definierat för Stafylokocker spp.