Stafylokocker

Epidemiologisk typning av enterokocker, stafylokocker, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae och Acinetobacter spp. med pulsfältsgelelektrofores (PFGE).

Analystyp
Indikation Vid smittspårning och utbrottsutredningar.
Provmaterial Bakterieisolat i transportmedium.
Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket material provet isolerats, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse. Om telefonsvar önskas måste detta anges på remissen tillsammans med telefonnummer och kontaktperson.

Transport
Svarstid Inom 7 till 10 dagar.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. En komplettering till SmiNet-anmälan med eventuell typbeteckning görs för VRE, MRSA samt Enterobacteriaceae med ESBL.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Isolat med identiskt eller liknande pulsfältmönster får en nationell typbeteckning enligt den nomenklatur som Folkhälsomyndigheten definierat för respektive agens.

Gå till toppen av sidan