Ackrediteringsmärke från SwedacLaboratoriet är ackrediterat för provning och har ackrediteringsnummer 10052.

Här finns en förteckning över vilka analyser som omfattas av ackrediteringen för klinisk mikrobiologi.

Ackrediteringens omfattning: klinisk mikrobiologi (PDF, 120 kB)
(Giltig från 2020-06-16)