Ackrediteringens omfattning

Lyssna

Ackrediteringen innebär att Folkhälsomyndigheten uppfyller kraven i den internationella kvalitetsstandarden ISO 15189 Medicinska laboratorier – Krav på kvalitet och kompetens. Swedac är den statliga myndighet som beslutar om ackreditering.

AckrediteringsmärkeLaboratoriet är ackrediterat för provning och har ackrediteringsnummer 10052. Ackreditering mot ISO 15189 gäller från 18 mars 2022. Tidigare var laboratoriet ackrediterat mot ISO/IEC 17025.

ISO 15189 gäller enbart prov med kliniskt ursprung. Därför kan prov med ursprung från vatten, livsmedel och miljö som analyseras på Fohm med samma analysmetoder inte längre omfattas av ackrediteringen.

I dokumentet Ackrediteringens omfattning finns en förteckning över vilka analyser som omfattas av ackrediteringen för klinisk mikrobiologi.

Ackrediteringens omfattning – klinisk mikrobiologi (PDF, 133 kB)