Remiss för speciell diagnostik (PDF, 2,6 MB)
(Skriv ut remissen och fyll i uppgifterna)

OBS! Ange fullständig svarsmottagare och korrekt fakturareferens på remissen för att undvika fördröjningar av analyssvaret eller att fakturan skickas till fel mottagare.

Laboratorieprover skickas till adress Folkhälsomyndigheten, 171 82 Solna.

Från och med april 2018 finns Folkhälsomyndighetens remiss enbart som pdf för utskrift. Den tryckta pappersversionen har vi tagit bort och den går inte längre att beställa. Anledningen till förändringen är att analyssortimentet vid Folkhälsomyndigheten ständigt förändras vilket gör att en tryckt version snabbt blir inaktuell.