Mikrobiellt övervakningsprogram för ESBL-CARBA Pseudomonas

Lyssna

ESBL-CARBA Pseudomonas ingår i vårt mikrobiella övervakningsprogram. Här finns kort information om programmets syfte, omfattning och metodik.

Syfte

Att karaktärisera alla fynd av ESBL-CARBA-producerande Pseudomonas spp. isolat i syfte att detektera nationella spridningar samt förändringar i resistens. ESBL-CARBA är ett allvarligt hot mot hälso- och sjukvård på grund av att få behandlingsalternativ finns tillgängliga och att det föreligger en betydande risk att bakterien är resistent mot alla tillgängliga antibiotika.

Omfattning

Alla konfirmerat positiva ESBL-CARBA producerande Pseudomonas-isolat samlas in, inklusive Klass B (till exempel NDM, VIM) och Klass A (till exempel KPC). Detekterat enzym (ESBL-CARBA) ska framgå av remiss.

Konfirmation av ESBL-CARBA kan utföras med genetisk påvisning (WGS/PCR) alternativt med specifik enzympåvisning (t.ex. immunochromatografisk lateral flow-test). Kriterier för utredning av ESBL-CARBA hos P. aeruginosa framgår av flödesschema i NordicAST brytpunktstabell.

Mot debitering enligt ordinarie taxa, genomför Folkhälsomyndigheten även helgenomsekvensering i utredningssyfte, där även icke-konfirmerade ESBL-CARBA isolat mottages för analys. Isolat som bedöms som ESBL-CARBA-producerande efter utredning debiteras ej.

Metodik

Helgenomsekvensering. Genetisk detektion av resistensgener kompletteras med fenotypisk resistensbestämning med mikrodilution samt fenotypisk analys av ESBL-CARBA-produktion. Klusteranalys för att detektera eventuella släktskap.

Rapportering och analys

Förutom angivna intervall kan rapportering ske oftare om särskilda behov föreligger, exempelvis vid utbrott. Resultat finns tillgängliga via sjukdomsstatistik för respektive agens/sjukdom eller på utbrottssidan.

Läs mer

Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram