Mikrobiellt övervakningsprogram för streptococcus pneumoniae (invasiva)

Lyssna

Streptococcus pneumoniae (invasiva) ingår i vårt mikrobiella övervakningsprogram. Här finns kort information om programmets syfte, omfattning och metodik.

Syfte

Att följa upp pneumokockvaccinationsprogrammet för barn. Programmet bidrar även till internationell uppföljning pneumokockvaccinationer samt utgör en baslinje för eventuell införande av vaccinationer till riskgrupper.

Omfattning

Alla invasiva pneumokockisolat samlas in.

Metodik

Serotypning (geldiffusion och kapselsvällning) samt molekylär typning med MLST.

Rapportering och analys

Förutom angivna intervall kan rapportering ske oftare om särskilda behov föreligger, exempelvis vid utbrott. Resultat finns tillgängliga via sjukdomsstatistik för respektive agens/sjukdom eller på utbrottssidan.

Läs mer

Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram