Praktik hos Folkhälsomyndigheten

Lyssna

Folkhälsomyndigheten ser positivt på praktik och tar emot praktikanter varje år i den mån av tid och möjlighet verksamheten tillåter. Det berikar vår verksamhet samtidigt som det ger dig som praktiserar värdefull erfarenhet av statsförvaltningen.

Som praktikant får du en unik möjlighet att få en inblick i Folkhälsomyndighetens samhällsviktiga uppdrag. Vanligtvis utses en handledare som ska vara tillgänglig under hela perioden och fungera som ett bollplank, motivera och återkoppla samt hjälpa dig med ämneskunskap, kontakter och underlag som behövs för att fullgöra praktiken.

För att praktisera hos oss ska du ha praktik som en del av din universitets- eller högskoleutbildning. Du kan också vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och via dem anvisas praktikplats i form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Du behöver vara försäkrad under hela praktikperioden.

Vill du praktisera hos oss skickar du en praktikförfrågan som innehåller cv och personligt brev samt förslag på enhet som du tycker är relevant för praktiken.

Mer om våra avdelningar och enheter

Uppsats och examensarbete

Folkhälsomyndigheten ser examensarbete som givande för både studenten och myndigheten. Som student får du möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper samtidigt som myndigheten kan få hjälp med att utföra avgränsade projekt samt integrera ny kunskap och nya perspektiv i verksamheten.

Är du intresserad av att skriva uppsats eller göra examensarbete hos oss?

Uppsatsskrivande förekommer oftast inom ramen för praktik. Möjligheten till examensarbete är tyvärr relativt begränsad, men har du en idé eller frågeställning är du välkommen att kontakta oss via e-post.