Frågor och svar om statsbidrag

Här listar vi svar på vanliga frågor vi får om statsbidrag.

Om statsbidrag

  • Vad är ett statsbidrag?

    Statsbidrag är ett verktyg för att uppnå politiska mål. Statsbidrag kan vara riktade till olika mottagare. Vissa statsbidrag fördelas till det civila samhällets organisationer, medan andra statsbidrag fördelas till offentliga aktörer som till exempel kommuner och landsting. Du kan inte ansöka om statsbidrag som enskild person eller företag.

    Statsbidragen är indelade i projektbidrag, verksamhets- och organisationsbidrag. Läs mer om de olika bidragsformerna här.

Om ansökan

Om återrapportering och redovisning