Frågor och svar om statsbidrag

Här listar vi svar på vanliga frågor vi får om statsbidrag. För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

Om covid-19 och statsbidrag

Om statsbidrag

  • Vad är ett statsbidrag?

    Statsbidrag är ett verktyg för att uppnå politiska mål. Statsbidrag kan vara riktade till olika mottagare. Vissa statsbidrag fördelas till det civila samhällets organisationer, medan andra statsbidrag fördelas till offentliga aktörer som till exempel kommuner och landsting. Du kan inte ansöka om statsbidrag som enskild person eller företag.

    Statsbidragen är indelade i projektbidrag, verksamhets- och organisationsbidrag. Läs mer om de olika bidragsformerna här.

    Uppdaterad: 2018-12-17 11:17

Om ansökan

Om återrapportering och redovisning

Mikroskopbild på coronavirus, cdc.org

Samlad information om covid-19.

Gå till toppen av sidan