Om covid-19 och statsbidrag

Om statsbidrag

  • Folkhälsomyndigheten fördelar statsbidrag till ideella organisationer, regioner, kommuner och myndigheter inom ramen för olika regeringsuppdrag som anges i regleringsbrev, särskilda beslut eller förordningar. Var noga med att läsa vad som gäller för varje enskilt statsbidrag.

    Uppdaterad: 2021-05-12 11:25

    Direktlänk till frågan

Om ansökan

Om återrapportering och redovisning