Om covid-19 och statsbidrag

Om statsbidrag

  • Vad är det för skillnad på olika bidragsformer?

    Projektbidrag ges till tidsbegränsade projekt som är definierade, avgränsade och som ger någon form av slutprodukt.

    Verksamhetsbidrag kan sökas för att bedriva målinriktad verksamhet inom ett särskilt angivet område.

    Organisationsbidrag finansierar organisationers huvudsakliga verksamhet och är ett basbidrag för organisationens existens.

    Uppdaterad: 2018-12-17 11:17

Om ansökan

Om återrapportering och redovisning