Frågor och svar om statsbidrag

Här listar vi svar på vanliga frågor vi får om statsbidrag. För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

Om covid-19 och statsbidrag

Om statsbidrag

  • Vad är det för skillnad på olika bidragsformer?

    Projektbidrag ges till tidsbegränsade projekt som är definierade, avgränsade och som ger någon form av slutprodukt.

    Verksamhetsbidrag kan sökas för att bedriva målinriktad verksamhet inom ett särskilt angivet område.

    Organisationsbidrag finansierar organisationers huvudsakliga verksamhet och är ett basbidrag för organisationens existens.

    Uppdaterad: 2018-12-17 11:17

Om ansökan

Om återrapportering och redovisning

Mikroskopbild på coronavirus, cdc.org

Samlad information om covid-19.

Gå till toppen av sidan