Om covid-19 och statsbidrag

Om statsbidrag

  • Vilka kan få statsbidrag?

    Folkhälsomyndigheten fördelar statsbidrag till ideella organisationer, landsting, kommuner och myndigheter inom ramen för olika regeringsuppdrag som anges i regleringsbrev, särskilda beslut eller förordning. Var noga med att läsa vad som gäller för varje enskilt statsbidrag.

    Uppdaterad: 2018-12-17 11:17

Om ansökan

Om återrapportering och redovisning