Om covid-19 och statsbidrag

Om statsbidrag

  • Vad är en riksorganisation?

    Ett riksförbund/riksorganisation är en central organisation som verkar i hela landet, i motsats till, exempelvis, ett länsförbund. Namnet riksförbund används av många större organisationer i Sverige som fungerar som paraplyorganisationer för lokala medlemsföreningar.

    Uppdaterad: 2018-12-17 11:18

Om ansökan

Om återrapportering och redovisning