Om covid-19 och statsbidrag

Om statsbidrag

  • Om vi har pengar över vid årsskiftet, kan vi föra över dessa medel till nästa år?

    Nej, beviljade medel ska förbrukas under det år som bidraget avser. Medel som inte förbrukas ska återbetalas i samband med återrapportering. Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisning om hur medel ska återbetalas efter att vi granskat återrapporteringen.

    Uppdaterad: 2018-12-17 11:18

Om ansökan

Om återrapportering och redovisning