Övervakning och rapportering av smittsamma sjukdomar

Lyssna

En av Folkhälsomyndighetens huvuduppgifter är att fortlöpande följa det epidemiologiska läget vad gäller infektionssjukdomar och speciellt de som omfattas av smittskyddslagen.

Den lagstadgade övervakningen av smittsamma sjukdomar regleras i smittskyddslagen, smittskyddsförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tillämpningen av smittskyddslagen.

Läs mer

Fellowship programme: EPIET/EUPHEM (ecdc.europa.eu)