Insändes varje halvår till Avdelningen för epidemiologi och uppföljning, Folkhälsomyndigheten, 171 82 Solna.

Formulär för inrapportering av testade blodenheter (PDF, 196 kB)