Sjukdomsinformation om Haemophilus influenzae-infektion (invasiv)

Lyssna

Bakterien Haemophilus influenzae kan orsaka infektioner i de övre luftvägarna, men kan även orsaka allvarliga infektioner såsom hjärnhinneinflammation (meningit) och blodförgiftning (sepsis).

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar Haemophilus influenzae-infektion och hur sprids sjukdomen?

Haemophilus influenzae är en bakterie. Det finns stammar av Haemophilus influenzae med kapsel och utan kapsel. De kapslade stammarna delas in i sex olika typer (a–f). Invasiva infektioner orsakas numera framför allt av stammar som saknar kapsel. Åren innan vaccination mot Haemophilus influenzae typ b (Hib) infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, var Hib den vanligaste orsaken till invasiva infektioner, framför allt hos små barn.

Smittämnet sprids i regel som en droppsmitta vid nära kontakt.

Haemophilus influenzae (invasiv) – sjukdomsstatistik

Symtom och behandling

Tiden från att man har smittats tills man blir sjuk är troligen kort, endast två till fyra dagar.

Haemophilus influenzae kan orsaka allvarliga invasiva infektioner, såsom blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Bakterien kan också orsaka struplocksinflammation (epiglottit) och infektioner i leder, ben och mjukdelar.

Symtomen vid hjärnhinneinflammation är feber, svår huvudvärk, kräkningar och nackstyvhet. De insjuknade kan blir snabbt omtöcknade och förvirrade. Blodförgiftning kan kännetecknas av frossa och andningssvårigheter, men man kan även få ont i magen. Symtom på struplocksinflammation är ont i halsen, svårt att sväljas och andas.

Sjukdomen behandlas med antibiotika.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Sjukdomen övervakas av Folkhälsomyndigheten genom smittskyddsanmälningar och ingår i ett mikrobiellt övervakningsprogram.

Mikrobiellt övervakningsprogram för Haemophilus influenzae (invasiv)

Diagnosen ställs i regel genom bakterieodling från blod eller ryggmärgsvätska, men även molekylärbiologiska metoder kan användas.

Sjukdomen kan diagnosticeras på landets mikrobiologiska laboratorier.

Förebyggande åtgärder

Det finns vaccin mot Hib som erbjuds alla barn inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinet skyddar inte mot andra typer av Haemophilus influenzae.

Vaccination mot Haemophilus influenzae typ b (Hib)

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Invasiv Haemophilus influenzae-infektion är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen och inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Anmälningspliktiga sjukdomar

Läs mer