Sjukdomsinformation om Haemophilus influenzae-infektion (invasiv)

Lyssna

Annan benämning: Hib.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Haemophilus influenzae typ b (Hib) var en vanlig orsak till hjärnhinneinflammation och struplocksinflammation (epiglottit) hos små barn innan vaccination mot Hib infördes i det allmänna barnvaccinationsprogrammet 1993. Nu har de invasiva fallen med typ b hos barn i praktiken försvunnit.

Vad orsakar invasiv Haemophilus influenzae-infektion och hur sprids det?

Haemophilus influenzae är en bakterie som kan orsaka olika infektioner i de övre luftvägarna, till exempel bihåleinflammation och mellanöreinflammation. Den kan också ge allvarliga invasiva infektioner såsom blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Invasiv infektion orsakas numera framför allt av H. influenzae stammar som saknar kapsel. Åren innan allmän vaccination mot Hib infördes var H. influenzae typ b den vanligaste orsaken till invasiv infektion.

Smittämnet sprids i regel som en droppsmitta vid nära kontakt. Även om många exponeras för smitta och blir smittbärare är sekundärfall ovanliga, eftersom det bara är enstaka individer som saknar skydd mot invasiv infektion.

Inkubationstiden är troligen kort, endast två till fyra dygn.

Symtom och komplikationer

Hjärnhinneinflammation ses framför allt hos barn mellan sex månader och tre år och har ofta föregåtts av en luftvägsinfektion. Barnen insjuknar akut med feber, svår huvudvärk, kräkningar och nackstyvhet. De blir ofta snabbt omtöcknade och förvirrade och så småningom medvetslösa och behöver omedelbart omhändertagande på sjukhus.

Även epiglottit är en svår sjukdom, som obehandlad kan vara dödande. Vid detta tillstånd kan struplocket (epiglottis) bli så svullet att patienten kvävs. Det är framför allt barn mellan ett och fyra år som drabbas.

Diagnostik och behandling

Sjukdomsdiagnos ställs i regel genom bakterieodling från blod eller ryggmärgsvätska.

Bakterien är känslig för antibiotika. Efter genomgången, behandlad sjukdom blir de flesta friska, men några få kan ha kvarstående skador på hjärna/nervsystem.

Förebyggande åtgärder

Det finns vaccin mot Hib som erbjuds samtliga barn under det första levnadsåret. Vaccinet skyddar mot hjärnhinneinflammation och andra former av invasiv infektion (struplocks- och ledinfektion). Sedan vaccinationsprogrammet infördes har dessa Hib-orsakade sjukdomar blivit mycket ovanliga.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Alla invasiva infektioner med Haemophilus influenzae är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Övriga infektioner med Haemophilus influenzae är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Hib infection (cdc.gov)